Změny IMES v. leden 2022

OBSAH:

1.      Úvod  1

2.      Po reinstalaci verze – co si pohlídat 1

3.      Systém – obecné nastavení 2

3.1.      Automatické odesílání sestav. 2

3.2.      Automatické odesílání Fa. 2

3.3.      Nastavení odesílání souboru ISDOC s Fakturou. 2

3.4.      Sestavy – strom sestav. 2

3.5.      Obecné funkce prohlížeče. 3

3.6.      Hlavní modul 4

4.      Změny v jednotlivých modulech. 4

4.1.      Kniha faktur 4

4.2.      Převodní příkazy. 4

4.3.      Upomínky. 5

4.4.      Penalizace. 6

4.5.      Kompenzace. 6

4.6.      Hlavní kniha. 6

4.7.      DPH. 6

4.8.      Saldokonto. 7

4.9.      Zásoby. 8

4.10.   EDI 8

4.11.  Receptury. 9

4.12.  Partneři 9

4.13.  Pozemky. 9

4.14.  Dispečink. 9

5.      Nové moduly. 10

5.1.      Modul Stroje. 10

5.2.      Modul Zakázky. 10

 

1.  Úvod

·         Předkládáme Vám novou programovou verzi podnikového informačního systému IMES, která přináší řadu nových funkčností, optimalizací původních a samozřejmě i opravy chybných stavů. Z novinek verze vybíráme např.:

·         Automatické odesílání sestav a faktur emailem

·         Nový Moduly stroje a zakázky – včetně evidence prohlídek strojů

·         Práce s dokumenty – režim schvalování a nabízení do KF

·         Automatická komunikace s portálem ČSSZ

·         Legislativní změny pro rok 2022 a další

2.  Po reinstalaci verze – co si pohlídat

·         Po reinstalaci verze si pohlídejte tyto funkčnosti (jsou pak níže podrobněji rozepsány):

·         Pořízení a editace Strojů se nově dělá přes nový modul.

·         Odesílání sestav a faktur emailem  - změna formuláře a ukončení podpory externích emailových klientů.

·         Spolu s upomínkami se budou nově emailem odesílat i upomínané faktury.

·         Odesílání dokladů do EDI  - nový ukazatel v prohlížeči. Nové menu na pravé tlačítko.

·         Prohlížeče pohledávek a závazků včetně prohlížeče Cash Flow - nový parametr obchodní pohledávky a závazky.

3.  Systém – obecné nastavení

3.1.       Automatické odesílání sestav

·         Možnost do plánovače zařadit pravidelné odesílání vybrané sestavy na zadanou e-mailovou adresu

·         Zařazení sestavy do plánovače úloh se provádí nad zvolenou sestavou funkcí na pravé tlačítko  – Pravidelné odesílání na e-mail/ podmenu Nový (druhou volbou Editace/výmaz je prováděna oprava nastavení odesílání nebo její zrušení)

·         Podrobný popis nastavení na tomto odkazu

3.2.       Automatické odesílání Fa

·         Nově možnost nastavit automatické odesílání vytvořených FA

·         Obsluha vytvoří Faktury. Následně plánovač např. denně sleduje neodeslané vystavené faktury a tyto odešle. Včetně vytvoření pdf, zapsání ukazatele odesláno a uložení komunikace.

·         Aby došlo k odeslání, tak musí být nastaven email na kartě partnera v záložce Kontakty a druhy komunikace

·         Interval odesílání a které faktury se mají odesílat se nastavuje se v plánovači úloh.

3.3.       Nastavení odesílání souboru ISDOC s Fakturou

·         Dosud se soubor ISDOC tvořil při odeslání FA emailem automaticky

·         Nově se dá vypnout v menu Systém/Nastavení/Nastavení Imes/ E-mail – parametr ISDOC

·         Nebo nastavit dle jednotlivých partnerů na kartě partnera (výběr kódů 2 – odeslat vždy, 1 – dle nastavení u partnera,  0 – neodesílat)

3.4.       Sestavy – strom sestav v modulech

·         Umožněno zobrazení sestav dle zvoleného zatřídění do skupiny:

·         Celý strom (všechny sestavy), oblíbené sestavy

·         Poslední spuštěné sestavy

·         Oblíbené sestavy na hlavním modulu

·         Sestavy zasílány automaticky e-mailem

·         Umožněno hledání sestavy dle zadaného textu

 

 

 

 

 

 

3.5.       Obecné funkce prohlížeče

·         Funkce na pravé tlačítko – Odeslat e-mailem

·         Nové uspořádání okna formuláře odesílání e-mailů

·         Připojení neomezeného počtu příloh (zrušení max. počtu 3) – navazuje rozdělení záložky Odeslané e-maily v prohlížeči na 2 části – záznam odeslaného e-mailu a k zobrazovanému e-mailu seznam všech příloh

·         Funkce – Přidat přílohu – ve výběru 2 možnosti:

·         Ze souboru – otevírá se okno pro výběr disku a souboru, který je požadován připojit k e-mailové zprávě – implicitní spuštění při volbě ikonky (nemusí se funkce vybírat z výběru)

·         Naskenovat – volba funkce pouze z otevřeného výběru na funkci Přidat přílohu – zobrazení formuláře pro skenování nového dokumentu (spouští se shodná funkce jako v záložce Dokumenty -  Načíst ze scanneru) – výsledkem je uložený soubor, u kterého si uživatel volí jeho název a který je ukládán jako další příloha k e-mailové zprávě (následné zobrazení v záložce Odeslané e-maily)

·         Umožněna volba názvu odesílaného souboru – nastavení v číselníku C0932 – Náplň šablon volných textů – k přebíraným údajům do e-mailové zprávy - Předmět a Zpráva je nově údaj Název souboru

·         Nová ikonka prohlížeče - „Poznámkový blok“- Poznámka – volný text (umístěna vedle ikonky „Obálka“) – vyvolání i přes klávesovou zkratku CTRL+Q

·         Otevírá se okno pro zadání textu, který se ukládá do záložky Hlavního modulu – Poznámka – uživatele, a přes novou ikonku ji lze zobrazit a zadávat ve všech modulech systému Imes. Daný text je vždy ukládán (vztažen) k uživateli.

 

·         Záložka prohlížeče (standardně 2. úroveň) - Dokumenty

 Funkce na pravé tlačítko - změny:

·         Vložit nový dokument – zobrazení formuláře s novými funkcemi:

·       Umožněno postupné vkládání vice dokumentů najednou bez nutnosti opustit formulář (přes ikonku ve formuláři - Vložit dokument)

·       Vložený dokument lze ihned vymazat – pře ikonku Smazat nebo je možné vložený dokument označit pro následné neuložení přes zatržítko Výběr (implicitně zatrženo Výběr Ano, bez zatržítka – neukládat)

·       Funkce  – ikonka Nastavení – lze řídit zobrazení/skrytí údaje Variabilní symbol pro editaci hodnoty k danému dokumentu – uložení nastavení k uživateli (následné využití pro vyhledávání souboru v případě, že je prováděno vkládání popř. skenování soubor bez přiřazení ke konkrétnímu dokladu – objektu, které je prováděno až ve druhém kroku)

·         Načíst z scaneru – zobrazení formuláře s novými funkcemi:

·         Zobrazení náhledu naskenovaného dokumentu

·         Funkce – Uložit do jednoho souboru pdf (zatržítko Ano/Ne) – umožněno naskenovat více stránek do jednoho pdf souboru

·         Umožněno postupné skenování vice dokumentů najednou bez nutnosti opustit formulář (přes ikonku ve formuláři – Skenovat další)

·         Funkce – ikonka Nastavení – nyní se nevyužívá (pouze příprava k možnosti nastavit výchozí zařízení pro skenování – uložení k uživateli)

·         Uložit soubor na disk – nová funkce, která umožňuje soubor (dokument) uložený v Imes (číselník C0212), uložit mimo Imes – otevírá se okno pro výběr disku a adresáře – uživatel edituje název souboru

·         Kontingenční tabulka

·         K vybranému sloupci v kontingenční tabulce lze přes funkci pravého tlačítka nastavit kromě součtu další matematické funkce: min, max, průměr, počet

·         Uživatelské nastavení funkce na pravé tlačítko (nastavení provádí aplikátor systému na požádání uživatele) – možnost spuštění číselníku, uživatelské úlohy, exportní a importní dávky, přehledu

3.6.       Hlavní modul

·         Nové pravidlo  výchozího otevření záložky Informační ukazatele - oblíbené – na základě existence ukazatele v záložce Oblíbené (nebude-li žádný ukazatel označen jako oblíbený, implicitně se bude otevírat záložka Informační ukazatele – podnikové)

·         Záložka kontrolní režim – automaticky se otvírá jako výchozí (lze následně otevřít záložku Kalendář a Poznámka)

·         Zobrazení ikonky Export-Import – umožněn export z přehledů, které se otevírají v hlavním modulu i včetně přehledů otevřených přes spuštění ukazatelů

·         Zobrazení ikonky – Vzdálená pomoc (nemusí se spouštět přes ikonku Nápověda)

·         Nové ukazatele:

·         CashFlow – zobrazení zůstatku peněžních prostředků k systémovému datu (propad do prohlížeče CashFlow, který je standardně zobrazen v modulu Saldokonto)

·         Plánované prohlídky v násled.60 dnech – zobrazení počtu prohlídek

4.  Změny v jednotlivých modulech

4.1.       Kniha faktur

·         Výchozí systémový přehled – ve 2. úrovni nová záložka Vazby

·         Zobrazení zdrojových nebo generovaných dokladů + zobrazení vazby do modulu Dispečink s možností otevření pošty

·         Editace – nová funkce nad údajem Variabilní symbol – po zápisu hodnoty, která je zadaná v modulu Dispečink (pošta), automatické převzetí hodnot z pošty bez nutnosti otevírání výběru a potvrzování VS z výběru – doplnění – datumu zdanitelného plnění, partnera, částky, třídících hledisek

·         Umožněno generování řádek v rámci dokladu dle nastavené receptury – využití při vystavení faktury - prodej zboží s fakturací recyklačního poplatku, který se generuje na základě nastavené receptury (význam spočívá ve správně přidělené sazby recyklačního poplatku

·         Skupina sestav – 6VNP – Nákupy (ZA) a prodeje (KF, PO, ZA) – výběr období

·         Rozborové stavy  s výpočtem obchodní přirážky a marže (porovnání nákupních -skladových cen – hodnoty za položku načítány z modulu Zásoby, na prodejní ceny – hodnoty z modulu KF, PO a ZA – stvrzenky)

4.2.      Převodní příkazy

4.2.1.  Změny řádku PP

·         Výběrový formulář dokladů ze salda v rozpořízeném PP – nový formulář - nové možnosti

·         Třídění bez rozlišení malých a velkých písmen a diakritiky

·         Nově Sloupcové filtry (hlavní filtr zachován)

·         Umožněn export dat i opis vybraných dat dle zvoleného třídění

·         Hodnota – Bankovní účet – doplněn výběr do číselníku C0244 – Bankovní účty partnerů

·         nabízejí se jen účty aktivní a partnera, který je zadán na řádku PP

·         při nezadání partnera na řádku PP se nabízejí všechny BÚ – výběr partnera je možné provést přes sloupcový filtr ve výběru

·         převzetím hodnoty z výběru je doplněna hodnota BÚ + hodnota směrového kódu banky, při označení BÚ typem N – zahraniční/SEPA je hodnota doplněna do SWIFT (údaj SWIFT se zobrazuje pouze u typu PP 1 – platba v cizí měně - zahraniční  a 2 – euro platby)

4.2.2.    SEPA platby – eurové platby i z korunových účtů

4.2.2.1.      Hlavní výhody SEPA úhrady?

·         Zadávání SEPA platby je rychlejší a jednodušší než u klasické zahraniční platby.

·         Možnost platby v EUR  i z korunového účtu. Vhodné pro občasné platby v EUR.

·         Úhrada bez omezení výše převáděné částky.

·         Výše poplatku stejná jako za tuzemskou platbu.

·         Rychlé zpracování. Úhrada je převedena na účet banky příjemce následující bankovní den po datu splatnosti příkazu a je připsána ve stejný den ve prospěch účtu příjemce.

·         Do příkazu lze zadat doplňující údaje, které jsou příjemci úhrady předány v nezměněné podobě (např. variabilní symbol, číslo faktury)

4.2.2.2.      Jaké musí SEPA úhrada splňovat náležitosti?

·         Úhrada musí být v eurech. Je možné ji zaslat i přijmout na účty vedené v jiných měnách, nicméně jsou vždy automaticky prováděny konverze do/z EUR

·         SEPA platbu je možné provést pouze z běžného účtu (korunového i cizoměnového). SEPA platbu je možné použít pro platbu v EUR do zahraničí nebo pro platbu v EUR v rámci České republiky

·         Číslo účtu příjemce musí být zadáno ve formátu IBAN.

·         Podrobný návod nastavení v IS IMES na tomto odkazu

4.2.3.  Inkasní platby z vystavených faktur

·         Možnost placení faktur inkasem

·         V IMESU v modulu Převodní příkazy je vzorová šablona převodního příkazu I – Inkasa, která místo nabídnutí nezaplacených Fa ze salda naimportuje vystavené faktury k inkasu z modulu KF za zvolené období (jsou vytvořeny řádky PP)

·         Následně se vyexportuje soubor do banky.

·         V internetovém bankovnictví se soubor s příkazy k inkasu natahuje obdobně jako platby. Inkasované platby se standardně do Imesu propisují importem z banky.

·         Podrobný návod na tomto odkazu

4.3.       Upomínky

·         Odesílání upomínek e-mailem – rozšířená funkčnost umožňuje odeslání upomínky i upomínané faktury – dle nastavení v šabloně – inspektor – parametr Odeslat e-mail s fakturou – zatržítko Ano (reinstalace nastavuje Ano u šablon se SD 8860 – Upomínky vystavené)

·         Ve vytvořené e-mailové zprávě je připojen soubor pdf – vytvořená upomínka a soubor pdf – Faktury upomínky (do jednoho souboru Faktury upomínky vstoupí všechny doklady se shodným kódem tisku, v případě, že je na upomínce více faktur s různými kódy tisku, vznikne více připojených souborů, faktury bez připojeného kódu tisku do pdf souboru nevstoupí)

4.4.       Penalizace

·         Upraven prohlížeč modulu Penalizace:

·         zobrazení hodnot v 1. úrovni  - částky Neuhrazeno, Datum splatnosti, Účetní doklad (OÚ), Druh komunikace, E-mail odeslán, Datum odeslání

·         zobrazení hodnot v 2.úrovni  – Dny penalizace, %penalizace

·         nové záložky v 2. úrovni – Dokumenty, Odeslané E-maily

·         U penalizací, kde nebyl vytvořen účetní předpis, je výpočet částky Neuhrazeno z hlavní knihy, podmínkou je pořízení čísla faktury = číslo penalizace (PORCISLOF v T10URT) na dokladu úhrady (paragon BV, PO)

·         Sestava – 01 – Neuhrazené – dle partnera, řady a dokladu

·         Odesílání penalizační fa e-mailem – nová funkčnost – možnost odeslat penalizační fa e-maile + umožněno nastavení odeslání e-mailem i faktury, které jsou penalizované  – dle nastavení v šabloně – inspektor – parametr Odeslat e-mail s fakturou – zatržítko Ano (reinstalace nastavuje Ne)

·         Vytvoření souboru pdf s penalizačními fakturami je shodné jako u upomínek souboru s fa

4.5.       Kompenzace

·         Upraven prohlížeč modulu Kompenzace:

·         Zobrazení údajů – Druh komunikace a Datum odeslání

·         Odesílání kompenzace  e-mailem – nová funkčnost – možnost odeslat kompenzační dopis  e-maile

4.6.       Hlavní kniha

·         Nové přehledy modulu HK

Výsledovka za podnik – analytická dle období (HKP/01030) – zařazeno do výchozího prohlížeče - 8. záložka

·         Automatický vstup pouze výsledkových účtů tř. 5 a 6 (přes filtr možno výběr omezit)

·         Hodnoty vyčísleny dle jednotlivých měsíců (leden až prosinec + celkem)

·         Nákladové účty – hodnoty vstupují s obráceným znaménkem z důvodu výpočtu HV na součtovém řádku prohlížeče

HK dle názvu partnera a dokladů (HKP/015) - zařazeno do výchozího prohlížeče - 7. záložka

·         Prvotní zobrazení v sumární podobě s celkovými částkami obratů MD,  Dal a Dal mínus MD za název partnera

·         Umožněn následný rozpad součtu dle účtů

Skupina přehledů -  HK s partnerem a PS – 3 přehledy – sumárně, dokladově a dokladově s PS

·         Nové sestavy

·         Výsledovka za podnik – analytická dle období (1V0/01)

·         Automatický vstup pouze výsledkových účtů tř. 5 a 6 (přes filtr možno výběr omezit)

·         Hodnoty vyčísleny dle jednotlivých měsíců (leden až prosinec + celkem)

·         Nákladové účty – hodnoty vytištěny s kladným znaménkem (dle zůstatku účtu) – rozdíl oproti prohlížeči

4.7.       DPH

·         Kontrolní režim – upozornění na neuzavření výkazu DPH - kontrolují se přiznání v porovnání na systémové datum a datum v kalendáři pro přiznání (CD000) podle typu přiznání v C0999I (M-měsíční nebo C-kvartální)

·         U měsíčního plátce pokud je do 25tého, pak se kontroluje uzavřenost přiznání za měsíc mínus jedna dle CD000 (např. 18.10.2021 je v CD000 datum uzavření 25.10.2021 a měsíc = 9, pak se kontrolují přiznání do 08.2021). Po 25.10.2021 se kontrolují všechna přiznání do měsíce uvedeného v CD000, tj. v našem vzorovém příkladu do 9.2021

·         U čtvrtletního plátce je princip kontroly stejný

·         Zahájení kontrolního režimu je od období 01.2021. První kontrolované období je tedy 01.2021 a dále není ničím omezeno

·         Typy daní (číselník C0724) pro promítnutí DPH u el. energie a plynu za období 11 – 12/2021

·         Pro vystavené faktury mimo režimu PDP - nový typ daně - 01400 – Prominutí DPH el. energie, plyn (vstup základu na ř. 26 daňového přiznání) – aktualizace číselníku automatickou reinstalací

·         Pro vystavené daňové zálohy – typ daně - 05700 - osvobozené plnění pro roušky, nyní i pro prominutí DPH u el. energie a plynu (vstup základu na ř. 26 daňového přiznání)

·         Nový formulář DPH

·         Od 1. 10. 2021 platí nový formulář DPH – vzor č. 23 a pokyny k jeho vyplnění vzor č. 19.

·         Týká se jen tisku formuláře – ne elektronického podání DPH na portál.

·         Změny se týkají popisů jednotlivých řádků a tím pádem se může změnit vykazování určitých plnění na příslušném řádku

·         Ke změně došlo např. u vykazování služeb v režimu one stop shopu – za období do 30. 6. 2021 byly služby v režimu mini one stop shopu vykazovány na řádku 26, za období od 1.10.2021 se povinně vykazují na řádku 24.

·         Formulář vzor 23 se použije poprvé pro období říjen 2021, resp. 4. Q 2021

·         Na daňovém portálu lze přiznání vytisknout (menu Úplný opis k tisku)

4.8.       Saldokonto

·         Prohlížeč CashFlow

·         Nová funkce na pravé tlačítko - Ruční vstup

·         otevření číselníku T81CF – Ruční vstup pro editaci

·         zobrazení uložených dat pouze s datem, které se rovná nebo je vyšší než systémové datum (nezobrazují se historické zápisy)

·         Úprava číselníku pro zápis ručních vstupů – nepovinné zadání SU, přejmenování sloupců na Příjem (MD) a Výdej (Dal) – výpočet výsledné hodnoty Příjem mínus Výdej

·         Zobrazení zůstatku peněžních prostředků na bankovních účtech – nově možnost uživatelsky vyloučit BÚ s přiřazeným účtem 221xxx nebo 241xxx a to označením v C0402 – Vlastní bankovní účty v parametru CashFlow – nenabízet (pořízení zatržítka)

·         Pohledávky a Závazky – nastavení načítání hodnot ze saldokonta – nově možnost označení jen obchodních pohledávek a závazků – dle C0100 – Účtový rozvrh - nový parametr Saldo/ obchodní P/Z  (P – obchodní pohledávka, Z – obchodní závazek) – původní stav byl dle parametru Saldo/ P/Z, na který jsou napojené sestavy z modulu Saldokonto

·         Zálohy – vstupují jen neuhrazené zálohy (v saldokontu hodnoty pod zápisem 3) – došlé zálohy (314xxx) do závazků  a vystavené (324xx) do pohledávek dle označení v účtové osnově - C0100 – parametr Obchodní P/Z (odlišné označení od vykazování v účetnictví  - Rozvaha – 314 – pohledávka, 324 – závazek)

·         Prohlížeč – Pohledávky-závazky za partnera

·         Vyčíslení hodnot pohledávek a závazků dle nového parametru v číselníku C0100 – Účtový rozvrh - Saldo/ obchodní P/Z  (P – obchodní pohledávka, Z – obchodní závazek) – uživatel si řídí jen vstup obchodních pohledávek a závazků (shodné vyhodnocení jako v prohlížeči CashFlow)

·         Zálohy - vstupují jen neuhrazené zálohy (v saldokontu hodnoty pod zápisem 3) – shodné vyhodnocení a vstup jako v prohlížeči CashFlow

·         Prohlížeč chybových stavů – nové funkce na pravé tlačítko

·         Přidat výjimku – aut. zápis do číselníku C09184 – Výjimky z kontrolního režimu

·         Výmaz nesaldokontního účtu ze salda – shodná funkce jako v menu Údržba

·         Číselník výjimek – otevření číselníku C09184  - Výjimky z kontrolního režimu

·         Export – umožněn export dat zobrazený v prohlížeči

·         Vazby

4.9.       Zásoby

·         Editace dokladu – řádky – funkce na pravé tlačítko Stav položky – zobrazení nového přehledu s výpočtem povoleného výdejního množství k danému období (může se lišit od aktuálního stavu položky, k povolenému výdejnímu množství je vztažena kontrola na zakázaný výdej do mínusu)

·         Export položek a množství do MALL.CZ

4.9.1.  Automatická tvorba dokladů - Sklizeň

·         Úprava napojení na vážní systémy

·         Import vážních lístků do systému Imes probíhá interaktivně – záznam uložený do vážního systému se ihned ukládá i do systému Imes. Data jsou uživateli zobrazena přes prohlížeč v modulu Zásoby – Vážní lístky

·         Následná tvorba dokladů probíhá přes spuštění importní dávky 9811 – Import vážních lístků

·         Import je rozdělen do 2 fází:

·         V 1. fázi je zobrazen výběrový formulář (T60KFR_PRIJEM_MEN), do kterého vstoupí vážní lístky

·         Ve formuláři jsou data již předzpracována podle nastaveného převodu (číselník C05009) u údajů – položka, sklad, partner a dále je přidělen typ dokladu, který z vážního lístku vznikne (SD, řada, šablona, DZ)

·         Formulář je možné upravovat

·         Vybírají se vážní lístky, ze kterých je požadavek vytvořit doklad, a zároveň je možné provést ruční vykrytí lístků, ze kterých se doklad netvoří

·         V následném spuštění dávky se vždy nabízejí jen nevykryté vážní lístky

·         Po uzavření formuláře se spouští 2. fáze importu a to tvorba dokladů, které předchází provedení kontrol nad uloženými daty

·         Výsledkem jsou uložené doklady:

·         Výroba – produkce vlastních výrobků (přiřazení výrobní ceny z ceníku)

·         DL (výdejky) dle partnerů i včetně přiřazení prodejní ceny z ceníku (kategorie od DZ)

·         Nákup – nákup bez ceny do likvidace

·         Spotřeba – s doplněním výkonu a střediska uživatelem

·         Převod -  ve vážním systému je umožněno zadat sklad příjem, na který je převod směrován

4.10.   EDI

·         Nový export  -  Potvrzení přijatých objednávek (ORDERSP)

·         V modulu KF, ZA, OB přidáno menu na pravé tlačítko Odeslání do EDI

 

4.11.   Receptury

·         Prohlížeč rozšířen o druhou záložku – Receptury – řádky – jednoúrovňový prohlížeč

·         Umožněno využití receptur i v pořízení KF – vystavené fa

4.12.   Partneři

·         Upravená záložka BÚ (bankovní účty)

·         parametr Typ platby: nový kód  – I – inkaso (označen BÚ, ke kterému je povolen způsob úhrady I – inkaso), rozšíření významu kódu N – zahraniční platba o platbu SEPA (zahraniční nebo SEPA platby), BÚ musí být zadán ve formátu IBAN, kód nastavuje nabízení BÚ pouze pro způsobu úhrady R – zahraniční PP nebo SEPA platba zadaný na faktuře

·         Nový údaj Uložit – parametr řídí přesun kurzoru při pořízení nového partnera automaticky do jednotlivých záložek formuláře nebo ukončuje pořízení nového partnera

Seznam kódů:

·         1 – BÚ

·         2 – Kontakty  (zapis telefonu, e-mailu) – přesun do záložky Kontakty – 2.oddíl

·         21 – Kontakty – e-mail - přesun do záložky Kontakty – 3.oddíl – e-mailová komunikace dle typu dokladu

·         3 – Adresy, 4 – Odběratel, 5 – Dodavatel, 6 – Jiné, 7 – Dokumenty, 8 – Třídění, 9 – Saldo, 10 – Faktury, 11 – Objednávky, 12 – Stroje, 13 – Formy úhrad, 14 – Slevy

·         98 – Nový partner – uložení partnera a zobrazení formuláře pro zadání dalšího partnera

·         99 – Uložit – uložení partnera se zavřením formuláře, zobrazení prohlížeče

·         Záložka Jiné – nový údaj – ISDOC odeslat – zatržítko Ano/Ne pro automatické odesílání souboru ISDOC při odesílání faktury e-mailem (nastavení odesílání je možné nastavit u partnera na základě zadání v menu Systém/Nastavení/Nastavení Imes/ E-mail – parametr ISDOC – výběr kódů – 2 – odeslat vždy, 1 – dle nastavení u partnera, 0 – neodesílat)

·         Prohlížeč – 1 . úroveň – doplněna záložka – BÚ partnerů – osob řádkově – umožňuje vyhledání účtů s různým nastavením Typ platby – např. – I -Inkaso, N – zahraničí/SEPA

·         Prohlížeč – 2.úroveň – doplněny záložky:

·         Historie záznamů. Záložka rozdělena do dvou gridů (částí) -  v 1. gridu (levá část záložky) je zobrazena informace, kdy byla změna provedena (datum bez času) a kdo provedl (změnil), v 2.gridu (pravá část) vypsány údaje, které podléhají testování na změnu (i včetně datumu s časem). K označenému datumu se ve druhém gridu zobrazí stav změny – nová hodnota vysvícena zeleně (třídění vždy původní hodnota a pod ní nová hodnota)

·         Smlouvy - Zobrazení smluv uložených v modulu Partnerské smlouvy

·         Odběrná místa  - Zobrazení odběrných míst z modulu Odečty a paušály

4.13.   Pozemky

·         Nový údaj Pořadí (VYRCIS) – jeden pozemek rozdělen na více částí dle osevního plánu (C06062) – v dokladu se hodnota přebírá z osevního plánu při převzetí pozemku z výběru, ve kterém je hodnota pořadí zobrazena (převzetí na základě nastavení šablony řádku dle způsobu doplnění 3 – z osevního plánu)

4.14.   Dispečink

·         Kontrola na variabilní symbol při pořízení připomínky – otvírá se i přehled, kde je automaticky odfiltrovaný variabilní symbol.

·         Na přehledu pošty změněna grafika pro duplicitní variabilní symbol

·         Změněna grafika pro záznam existence dokumentu k dané poště

·         Při odeslání schválení se do předmětu doplní partner a částka pokud je zapsaná

·         Když je jeden schvalovatel a je vyplněný řešitel, tak se přebírá řešitelův email pro schválení

·         Nastavení automatického stahování datových schránek

·         Zápis nové pošty – po pokynu uložit se kurzor staví do okna pro zápis další pošty do údaje šablona

5.  Nové moduly

·         Přidělali jsme na nové 2 moduly, abychom mohli centralizovat všechny informace ke stroji a zakázce na jednom místě. Nyní jsme měli rozházené v různých modulech. Jde hlavně vyhodnocení strojů a zakázek a sestavy a prohlížeče.

·         Dále abychom mohli přidávat další funkčnosti. Nyní např. prohlídky strojů

·         Reinstalace nastavuje právo na modul všem uživatelů (mimo uživatelům s jedním modulem)

5.1.       Modul Stroje

·         Zjednodušení zadání nového stroje do číselníku strojů, Editace stroje, Hromadná editace strojů

·         Umožněn záznam provedených prohlídek stroje s přiřazením typu prohlídky

·         Záznam plánovaných prohlídek na základě pořízení plánu nebo na základě zadání intervalu prohlídky a plán je vypočten

·         Záznam skutečného stavu km nebo mth k danému datumu a stroji

·         Signalizace plánovaných prohlídek v následujících 60 dnech

·         Doplněn kontrolní režim ke stroji

·         Podrobný popis zde

5.2.       Modul Zakázky

·         Zjednodušení zadání nové zakázky do číselníku zakázek, Editace, Hromadná editace