Změny MZDY – IS IMES k verzi pro rok 2022

 

Obsah:

1.   LEGISLATIVA 2022 – dopady do číselníků. 2

1.1.      MINIMÁLNÍ MZDA (C5107I) 3

1.2.      ZMĚNA MZDOVÝCH TARIFŮ OD 1.1.2022 v IMES. 4

1.2.1.       Zaměstnanci ve veřejném sektoru – platová tabulka č. 1 platná od 01.01.2022. 4

1.2.2.       Pedagogové ve veřejném školství – platová tabulka č. 5 platná od 01.01.2022. 4

1.3.      Změna daňového zvýhodnění na děti pro rok 2021. 4

1.3.1.       Změna ročního nároku na daňový bonus za rok 2021. 5

1.3.2.       Změna měsíčního nároku na daňový bonus od roku 2022. 5

1.3.3.       Příklad na RZD při uplatnění slev na děti a bonusu. 5

1.4.      Změna výše daru ze základu daně. 7

1.4.1.       Řešení v IMES. 8

1.5.      Změny v provádění srážek ze mzdy od 1.1.2022. 8

1.5.1.       Řešení v IMES. 8

1.5.2.       Nastavení poplatku za správu exekuce. 10

1.6.      Otcovská v roce 2022. 11

2.   LEGISLATIVA 2021 – v průběhu roku shrnutí 11

2.1.      Izolačka. 11

2.2.      Izolačka se vrací 11

2.3.      Změny eNeschopenky 2021. 12

2.3.1.       Úprava v generování eNeschopenek. 12

2.3.2.       Změny v poznámkách eNeschopenek. 12

2.3.3.       Nové údaje v editaci eNeschopenky od 06.2021. 12

2.3.4.       Nová funkčnost u eNeschopenek – PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI 13

2.3.5.       Nastavení certifikátů do IMES – opakování a doporučení 15

2.4.      Založení nového DM – 4955/0 - Pracovní volno - činnost pro děti a mládež. 16

3.   DOVOLENÁ. 16

3.1.      Dovolená v roce 2021. 16

3.1.1.       Proplacená dovolená NOVÁ a STARÁ. 16

3.1.2.       Roční nárok na dovolenou v týdnech. 16

3.2.      Dovolená v roce 2022. 16

3.2.1.       Řešení v IMES - úprava MS na údaji „Dovolená Stará“ záložky PP_mzda. 17

3.2.2.       Řešení v IMES - VL v záhlaví, kde čerpání staré dovolené ve dnech se mění na hodiny. 17

3.2.3.       Řešení v IMES  - Úprava sestav dovolených  - zobrazení čerpané staré dovolené od 01.2022 v hodinách  17

3.2.4.       Řešení v IMES - Upravené přehledy dovolených. 17

3.3.      Úloha na přepočet hodin dovolené dle OH za poslední uzavřené období 18

3.3.1.       Další možné popisy výpočtu v úloze. 21

3.4.      Dovolená a dlouhodobá nemoc, rodičovská dovolená a neplacené volno. 22

3.4.1.       Příklad výpočtu dovolené, osoba na RD. 22

3.4.2.       Příklad výpočtu dovolené, osoba dlouhodobě nemocná. 24

3.4.3.       Příklad výpočtu dovolené, osoba s neplaceným volnem.. 26

3.5.      Poměrná část dovolené. 28

3.5.1.       Příklad - Není nárok na poměrnou dovolenou. 28

3.5.2.       Příklad - Je nárok na poměrnou dovolenou. 29

4.   IMES – ZMĚNY VERZE pro rok 2022. 30

4.1.      AUTOMATICKÉ EXPORTY ČSSZ – nástupy a výstupy. 30

4.1.1.       Nastavení – číselník C0996U (Období agend) a záložka PP Mzda v MS. 31

4.1.2.       Výstup a opakovaný nástup. 31

4.1.3.       Nové tlačítko EXPORT do ČSSZ. 32

4.2.      CHYBOVÝ REŽIM V IMES. 33

3.1.1.       Kontrolní režim dle modulů MS a MH. 34

3.1.2.       Informační ukazatelé modulu MS a MH. 36

4.3.      MS – Změny v MS. 37

4.3.1.       Nová 2. úroveň MS. 37

5.   ČÍSELNÍKY. 39

 

1.  LEGISLATIVA 2022 – dopady do číselníků

·         Nové hodnoty v číselnících Roční parametrické údaje (C0989P), Měsíční parametrické údaje (C0997P), Minimální mzda (C5107I), Období agend (C0996U), Odvody a jejich tvorba (C5411), Typy Odvodu (C5409), Měsíční daňová tabulka (C5440P), Roční daňová tabulka (C5441P), Daňové zvýhodnění na vyživované děti (C5490P)

Změny v údajích

2021

2022

Minimální mzda v měsíci (C5107I)

15.200,-Kč

16.200,-Kč

48 násobek průměrné mzdy za min. rok – dle nařízení vlády 381/2020Sb. (C5441P)

(jednalo se o max. roční příjem pro výpočet solidární daně v roce 2020)

1.701.168,-Kč

(23%)

1.867.728,- Kč

4 násobek průměrné mzdy za min. rok - dle nařízení vlády 381/2020Sb. (C5440P)

(částka, od které se počítala solidární daň v měsíci v roce 2020)

141.764,-Kč

155.644,-

Maximální roční vyměřovací základ pro odvod soc. poj. (C0989P)

1.701.168,-Kč

1.867.728,- Kč

Hranice příjmu pro výpočet ND na den (C0997P)

1.      Hranice

2.      Hranice

3.      Hranice

 

1.182,-Kč

1.773,-Kč

3.545,-Kč

 

1.298,-Kč

1.946,-Kč

3.892,-Kč

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti (C0997P)

1.      Redukční hranice

2.      Redukční hranice

3.      Redukční hranice

 

 

206,85 Kč

310,28 Kč

620,38 Kč

 

 

227,15 Kč

340,55 Kč

681,10 Kč

Hodnoty pro výpočet exekucí (C0997P)

·         částka, nad kterou se strhne bez omezení

·         nezabavitelná částka na osobu

·         nezabav. částka na vyživovanou osobu

·         maximální výše 1/3

 

20.994,-Kč

7.872,75Kč

2.624,25Kč

6.998,-Kč

 

21.350,-Kč 8.006,25Kč

2.668,75Kč

7.116,67Kč

Odvod ZP na podnicích, které zaměstnávají více jak 50% invalidů (Nastavení číselníků C5409, C5410,C5411)

13.088,--Kč

14.570,-Kč

Daňové zvýhodnění na vyživované děti: (C5490P)

1.     dítě

2.     dítě

3.     dítě

 

1.267,-Kč

1.617,-Kč

2.017,-Kč

 

1.267,-Kč

1.860,-Kč

2.320,-Kč

Sleva na osobu/měsíc (C0997P)

Sleva na osobu/rok (C0989P)

2.320,-Kč

27.840,-Kč

2.570,-Kč

30.840,-Kč

Změny v údajích

2020

2021

Průměrná mzda za I.-III. Čtvrtletí roku

Odvod za nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením

Náhrada 1 osoby, bez DPH (C0989P)

34.611,-Kč

86.527,50Kč

242.277,-Kč

37.047,-Kč

92.617,50Kč

259.329,-Kč

 

 

·         Účast na nemocenském pojištění bude v roce 2022 beze změny, bude vznikat při dosažení rozhodného příjmu 3500 Kč. Pokud bude příjem nižší než tato částka, nebude vznikat účast na NP.
Zaměstnáním malého rozsahu bude zaměstnání, ve kterém zaměstnanec nebude mít započitatelný příjem alespoň 3500 Kč nebo nebude mít započitatelný příjem sjednaný. Nastaveno je tedy stejně jako v roce 2021.

1.1.       MINIMÁLNÍ MZDA (C5107I)

·         Výše měsíční minimální mzdy se zvyšuje od 1.1.2022 na 16.200,- Kč (dosud 15.200,- Kč). Z toho vyplývá, že mzda, plat nebo odměna z dohod mimo pracovní poměr nesmí být nižší než tato částka.

·         U zaměstnanců s hodinovou mzdou se minimální mzda zvyšuje na 96,40 Kč (dosud 90,50 Kč). Tato částka je platná pro týdenní pracovní dobu 40 hodin. Pokud bude týdenní pracovní doba v organizaci kratší, je třeba hodinovou minimální mzdu přepočíst. Sazby pro týdenní pracovní doby 38,75 a 37,5 hod. činí:

Rok 2021

Rok 2022

týdenní pracovní doba

minimální mzda na hodinu

týdenní pracovní doba

minimální mzda na hodinu

40

90,50

40

96,40

38,75

93,50

38,75

99,60

37,50

96,60

37,50

102,90

 

Tabulka nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021 a 2022, srovnání:

SKUPINA PRACÍ

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

Rok 2021

Rok 2022

Kč za hodinu

Kč za měsíc

Kč za hodinu

Kč za měsíc

1.

90,50

15200

96,40

16200

2.

99,90

16800

106,50

17900

3.

110,30

18500

117,50

19700

4.

121,80

20500

129,80

21800

5.

134,40

22600

143,30

24100

6.

148,40

24900

158,20

26600

7.

163,90

27500

174,70

29400

8.

181,00

30400

192,80

32400

 

Tabulka týdenních pracovních dob v r. 2022 přepočtených na nejnižší úrovně zaručené mzdy na jednu hodinu

SKUPINA PRACÍ

Nejnižší úroveň zaručené mzdy za hod. při 40 hod. pracovní době

Nejnižší úroveň zaručené mzdy za hodinu při 38,75 hod. prac. době

Nejnižší úroveň zaručené mzdy za hodinu při 37,5 hod. prac. době

1.

96,40

99,60

102,90

2.

106,50

110,00

113,60

3.

117,50

121,30

125,40

4.

129,80

134,00

138,50

5.

143,30

148,00

152,90

6.

158,20

163,40

168,80

7.

147,70

180,40

186,40

8.

192,80

199,10

205,70

 

1.2.       ZMĚNA MZDOVÝCH TARIFŮ OD 1.1.2022 v IMES

·         Od 1.1.2022 v IMES nastaveny nové hodnoty mzdových tarifů pro zaměstnance platové tabulky 5 (pedagogové). Do roku 2021 byly mzdové tarify evidovány na platové tabulce 4. Platová tabulka 1 (veřejný sektor) zůstává na stejném čísle 1 a v IMES jsou evidovány taktéž nové hodnoty od 1.1.2022.

·         Nastavení číselníku Mzdové zařazení (C5106):

·         Ukončeny řádky s tarify platnými do 202112

·         Nastaveny řádky s tarify platnými od 202201 do 999999

1.2.1.     Zaměstnanci ve veřejném sektoru – platová tabulka č. 1 platná od 01.01.2022

·         Stejné jako v roce 2021 (původně schváleno navýšení o 1.000,-Kč – nová vláda v 01.2022 zrušila)

Pl. st.

Praxe roky

 

 

 

 

 

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1

11030

11850

12710

13650

14660

15770

16980

18300

19730

21260

22980

24770

26730

28880

31210

33750

2

do 2

11370

12230

13130

14120

15200

16330

17560

18950

20400

22010

23780

25630

27690

29900

32330

34960

3

do 4

11740

12650

13570

14590

15700

16890

18180

19610

21130

22800

24660

26560

28680

30990

33500

36210

4

do 6

12120

13050

14040

15080

16250

17480

18810

20300

21870

23610

25510

27480

29690

32090

34710

37520

5

do 9

12550

13500

14510

15600

16800

18080

19470

21010

22640

24440

26410

28480

30760

33240

35960

38870

6

do 12

12980

13950

14990

16120

17380

18690

20150

21770

23430

25290

27360

29500

31860

34420

37250

40270

7

do 15

13400

14440

15510

16690

17970

19350

20840

22520

24290

26200

28340

30560

33000

35680

38600

41730

8

do 19

13850

14920

16050

17250

18600

20020

21560

23310

25140

27120

29340

31670

34190

36960

40020

43250

9

do 23

14310

15420

16600

17850

19250

20720

22330

24130

26020

28100

30380

32790

35420

38320

41470

44820

10

do 27

14830

15970

17170

18470

19930

21450

23090

25000

26960

29090

31470

33980

36710

39700

42990

46430

11

do 32

15310

16490

17770

19110

20640

22210

23940

25910

27920

30150

32610

35200

38030

41150

44540

48160

12

nad 32

15850

17070

18390

19770

21370

22990

24780

26830

28920

31240

33790

36470

39420

42640

46150

49920

 

1.2.2.     Pedagogové ve veřejném školství – platová tabulka č. 5 platná od 01.01.2022

·         Zvýšení platu o 2% v celé tabulce oproti roku 2021 (původně schváleno zvýšení o 3% - nová vláda v 01.2022 změnila)

Plat. stup.

Praxe

Platová třída

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

do 2 let

15540

16860

18230

19750

25040

31290

31550

32120

32820

33600

34860

2

do 6 let

16110

17460

18990

20560

25760

31560

31850

32690

33500

34620

36490

3

do 12 let

17120

18620

20200

22000

26430

31930

32330

33100

34850

36070

38450

4

do 19 let

18300

19870

21600

23380

27650

32590

33330

34340

36300

38720

41640

5

do 27 let

19470

21170

23000

25020

28870

33600

34380

35780

38560

41700

45750

6

do 32 let

21130

22980

24890

27050

30920

35330

36290

37770

41780

45140

49450

7

nad 32 let

21720

23580

25590

27810

31800

36130

37060

38790

42780

46260

50630

 

1.3.       Změna daňového zvýhodnění na děti pro rok 2021

·         Vyšší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě se použije již pro zdaňovací období roku 2021 ve zvýšené částce, ale až v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání.

·         Při výpočtu zálohy na daň z příjmů se bude měsíční daňové zvýhodnění poskytovat po celý rok 2021 ve výši dosud platné.

·         Stejně tak i u měsíčního a ročního daňového bonusu se v programu počítalo celý rok 2021 s hodnotami 5025/60300 a v rámci RZD jsou zpětně tyto hranice zrušeny. Provedena úprava v programu pro rok 2022 již nastaveny číselníky u těchto údajů bez hranic.

·         V IMES změny v číselnících C0989P-roční parametrické údaje, C0997P – měsíční parametrické údaje a oprava úlohy pro roční zúčtování daně za rok 2021, kde se provede správný nápočet nároku na slevu na děti.

Daňové zvýhodnění na vyživované děti:

Rok 2021/částky ve výši

Po změně zákona, zpětně částky ve výši pro roční zúčtování daně

MĚSÍČNĚ

ROČNĚ

MĚSÍČNĚ

ROČNĚ

dítě

1267,-Kč

15204,-Kč

1267,-Kč

15204,-Kč

dítě

1617,-Kč

19404,-Kč

1860,-Kč

22320,-Kč

dítě a další

2017,-Kč

24204,-Kč

2320,-Kč

27840,-Kč

CELKEM roční rozdíl do RZD -  2 dítě by činil

2916,-Kč

CELKEM roční rozdíl do RZD - 3 dítě a další dítě by činil

3636,-Kč

1.3.1.  Změna ročního nároku na daňový bonus za rok 2021

·         Výpočet daňového bonusu v roce 2021 nemohl být větší než 60300,-Kč, nicméně díky RZD je tato hranice zrušena a přeplatky z daňového bonusu mohou být  za rok 2021poměrně vysoké

1.3.2.  Změna měsíčního nároku na daňový bonus od roku 2022

·         V roce 2021 byla nastavena u měsíčního výpočtu daňového bonusu max. ve výši 5025,-Kč. V rámci RZD je tato hranice zpětně zrušena a bonus se bude osobám dopočítávat i nad tuto původně nastavenou hranici.

·         Od 01.2022 již nastavena měsíční hranice daňového bonusu na neomezenou hodnotu.

1.3.3.  Příklad na RZD při uplatnění slev na děti a bonusu

·         Osoba má slevy na 3 děti po celý rok 2021.

·         Na dítě na 1. pořadí si nárokovala slevu na děti v celkové roční výši 15.204,-Kč. Zde bude hodnota pro RZD stejná.

·         Na 2. dítě v pořadí si nárokovala slevu na děti v celkové výši 19.404,-Kč (12*1617). Nárok v RZD však bude 22.320,-Kč (12*1860,-Kč).

·         Třetí dítě je invalidní a osoba uplatňovala 2násobnou výši slevy 48.408,-Kč=2* (12 *2017). Nárok v RZD však bude 55.680,-Kč = 2* (12*2320)

Nárok na slevu na děti CELKEM by měl činit 15204+22320+55680=93.204,-Kč

·         Osoba uplatňovala po celý rok bonus na děti v max. výši 5025,-Kč. V rámci RZD má však nárok na roční bonus vyšší než byla roční hranice 60300.

·         Vypočtená daň osoby činila 30.075,-Kč (Základ daně snížený o nezdanitelné částky, zaokr. na celé stovky dolů byl 200500). Sníženo o roční Slevu na poplatníka 27.840,-Kč. Daň po slevě na dani zbývá ještě 2235,-Kč.

·         Protože nárok na daňové zvýhodnění na děti činí 93204,-Kč, pokryje sleva i zbývající daňovou povinnost 2235 a vznikne daňový bonus 90969,-Kč (93204-2235). Osobě byl vyplacen Bonus ve výši 60300,-Kč. Vzniknul zde rozdíl na daňovém bonusu 90969-60300=30669. DOPLATEK na daňovém bonusu bude tedy 30669,-Kč.

·         Pro rok 2021 je nový formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění MFIN 5460/1 – vzor číslo 26, kde se neuvádí na řádce 2 a 3 úhrn povinného pojistného a dílčí základ daně

 

Obr. Úloha RZD v menu modulu Osoby/Operace/Úlohy ročního zúčtování daně/Zpracování RZD

 

Obr. Zobrazení dat z úlohy RZD do Potvrzení “Výpočet daně a daňového zvýhodnění“

·         Ve výše uvedené úloze pro RZD a potvrzení je vidět již správně vypočtený nárok na slevu na děti pro rok 2021 ve výši 93.204,-Kč, skutečně vyplacený bonus v roce 2021 a rozdíl ve výši 30.669,-, který je uveden v doplatku pro RZD. Níže zobrazení na VL v měsíci 01.2022. Doplatek na daňovém bonusu nevstupuje do ČM. Na níže uvedeném obr. je ČM vypočtena z min. mzdy 15200 – 684 (odvod ZP ) –  988 (odvod 988) = 13528Kč.

Obr. Zobrazení provedeného ročního zúčtování za rok 2021 v měs. zpracování mezd za 01.2022

1.4.       Změna výše daru ze základu daně

·         Pro rok 2020 a 2021 je možné si ze základu daně odečíst částku daru max. 30% ze základu daně (nastavení hodnoty v číselníku C0989P),

„souhrnná výše bezúplatných plnění uplatňovaných jako odčitatelná položka činí za zdaňovací období maximálně 15 % ze základu daně, resp. za zdaňovací období 2020 a 2021 max. 30 % (na základě novely ZDP č. 39/2021 Sb.), a to (na rozdíl od osob právnických) nesníženého o jiné odčitatelné položky nebo nezdanitelné části“

·         Za rok 2022 bude opět 15%.

1.4.1.  Řešení v IMES

·         V úloze pro RZD (v menu modulu Osoby/Operace/Úlohy ročního zúčtování daně/Zpracování RZD) opravena hláška na výši daru z 15% na maximálně 30% ze základu daně, povolena hodnota ve výši 30%

1.5.       Změny v provádění srážek ze mzdy od 1.1.2022

·         Od roku 2022 má plátce mzdy (zaměstnavatel) vůči povinnému nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Jedná se o jakýsi paušální poplatek za správu exekucí zaměstnance.

·         Zaměstnavatel si může odečíst paušálně stanovenou částku na každého dlužníka, pouze však v měsíci zpracování exekuce/exekucí.

·         Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy se uspokojuje před všemi ostatními pohledávkami z první třetiny. Z této změny vyplývá, že plátce mzdy (tj. zaměstnavatel) si z první třetiny srazí nejprve „svých padesátkorun“ a teprve to, co zbyde, pošle oprávněným.

·         Zaměstnavatel si sráží paušálně stanovenou částku i z deponovaných částek, které nemohly být odeslány z důvodu nenabytí právní moci výkonu rozhodnutí.

1.5.1.  Řešení v IMES

·         Nový DM 8030_0 – Poplatek za vedení exekucí v číselníku C05006M – Druhy mezd

·         Uživatel pořizuje do MS osoby na záložku „Srážky“ nový kód srážky 802032 – Poplatek za vedení exekuce, 1/3, viz. níže obr.

·         Do údaje „Částka měsíční a maximální“ uživatel uvede legislativně schválenou částku, pro rok 2022 ve výši 50,-Kč.

·         Údaj „Snižovat a BÚ“ nebude zaškrtnutý.

·         Do údaje „Doručení“ napíše uživatel datum nižší než je první uplatňovaná exekuce, dle data doručení. Tím se poplatek za správu exekuce dostane na 1. místo a strhne se v pořadí z první exekuce a její 1/3.

Obr. Příklad 1: Nastavení Poplatku za vedení exekuce u osoby 28 – MS, záložka srážky

·         Do údaje „Datum Doručení“ nastaveno u srážky 802032 (Poplatek za správu exekuce) datum 1.1.2020. Libovolné datum, které předchází datu doručení srážky 802002 na 1. pořadí (datum doručení 1.8.2021)

 

·         Po výpočtu ČM se automaticky srazí hodnota správy exekuce z exekuce, která se sráží jako první – má nejstarší datum doručení

Obr. Zobrazení DM 8030_0 Poplatku za vedení exekucí u osoby 28, osoba s dostatečným příjmem

·         Osobě pořízen příjem ve výši 30.000,-Kč.

·         Z výše uvedeného příkladu je vidět, že se exekuce z 1/3, která má nejstarší datum doručení a má se srážet jako první, ponížila hodnota 1/3 (6.275,-Kč) o 50,-Kč a vytvořil se nový DM 8030_0 Poplatek za vedení exekucí ve výši 50,-Kč.

 

Obr. Příklad 2: Nastavení Poplatku za vedení exekuce u osoby 39 – MS, záložka srážky

 

·         U srážky Poplatek za správu exekucí nastaveno „Datum Doručení“ na 1.1.2021 – datum, které je dřívější než „Datum Doručení“ první srážené exekuce 10.10.2021.

 

Obr. Zobrazení DM 8030_0 Poplatku za vedení exekucí u osoby 39, osoba s malým příjmem

·         Osobě pořízen příjem 12.000,-Kč

·         Z výše uvedeného příkladu je vidět, že se osobě 39 exekuce nespočítala a tudíž se nespočítal ani „Poplatek za správu exekucí“ ve výši 50,-Kč.

Obr. Příklad 3: Nastavení Poplatku za vedení exekuce u osoby 33 – MS, záložka srážky, deponování exekuce

·         U osoby 33 nastaveno u srážky 802052 deponování. U srážky 802032 nastaven poplatek za správu exekuce 50,-Kč.

Obr. Zobrazení DM 8030_0 Poplatku za vedení exekucí u osoby 33, osoba s deponovanou exekucí

·         Osobě pořízen příjem 20.000,-Kč.

·         1/3 vychází osobě 3309, 2/3 tedy 6.618,-Kč. Po stržení poplatku za správu exekuce 50,-Kč se na exekuci posílá 6.568,-Kč. Exekuce je deponovaná. Osobě se strhne „Poplatek za správu exekuce“ a částka 6568,-Kč se po vyvolání úlohy „Převodní příkazy z ČM“ ukládá do tabulky deponovaných exekucí a čeká na pozdější odeslání.

 

Obr. Deponovaná exekuce, u které se strhává Poplatek za vedení exekuce

1.5.2.  Nastavení poplatku za správu exekuce

·         Poplatek za správu exekuce je nastavený v těchto číselnících následovně:

C0100 (Účtový rozvrh aktuální) – údaj Účet (UCET)  = 335912

C0156 (US DZ) – údaj US DZ (SUDZ)  = 5892

C0121 (Předkontace) – údaj Předkontace (PREDKONTACE) = 335912

C0120 (Přiřazení předkontace) – údaj DZ (SUDZ) = 5892

C0115 (Hlavní účty) – údaj DZ (SUDZ) = 5892

C05006 (Druhy mezd) – údaj DM (DZ) = 8030/0

C5401 (Srážky) – údaj DM (DM) = 8030/0

·         Účtování ve mzdách - např. na sestavě PZV0M/010 (dle stromečku 5ZU Uzávěrkové sestavy/Za podnik/PZV0 Vyúčtování/PZV0M Z mezd/ PZV0MM Dle účtů MD Dal) zobrazuje takto:

·         Na předchozích příkladech se v období 02.2022 zaúčtoval poplatek za správu exekuce 2 osobám. Na výše uvedené sestavě tomu odpovídá hodnota 100,-Kč.

1.6.       Otcovská v roce 2022

·         Od 1. 1. 2022 se prodlužuje placená otcovská dovolená ze 7 na 14 dní.

·         Základní podmínky pro nárok na placenou otcovskou dovolenou zůstávají stejné. I nadále na ni mají nárok jak zaměstnanci, tak OSVČ, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.

·         Všechny dny otcovské se napočítávají do vyloučených dob.

·         Na pořízení se v IMES nic nemění, DM 6550/0 – Otcovská.

·         Více naleznete na stránkách ČSSZ ZDE

2.  LEGISLATIVA 2021 – v průběhu roku shrnutí

2.1.       Izolačka

·         Zákonem 121/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při karanténě se zaměstnancům za karanténu nařízenou po 28. únoru do 30. dubna 2021 poskytovala částka 370 Kč za kalendářní den karantény. Maximální výše mimořádného příspěvku v součtu s vyplacenou náhradou mzdy nesměla překročit 90% průměrné mzdy zaměstnance.

·         Příspěvky se automaticky odečetly od pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“).

·         Příspěvek byl osvobozen od daně z příjmu, a proto se nezahrnoval ani do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného.

·         Pro pořízení „Izolačky“ byl nastaven nový DM 6003/60 Izolačka - částka v číselníku C05006M Druhy Mezd. Nová sestava REPOSP/042 – dle příjmení se slevou IZOLAČKA. Do přehledu nemocenských dopracována poznámka o IZOLACI a KARANTÉNĚ. Nový formulář o výši pojistného od 03.2021.

·         Podrobnosti byly popsány v Informacích Mzdy 01/2021 a 02/2021

2.2.       Izolačka se vrací

·         19.11.2021 schválen vládou návrat „Izolačky“ při stejných parametrech jako únor-duben 2021. Znění je upraveno zákonem č. 518/2021Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Izolačka se počítá maximálně za 14 dní karantény (izolace).

·         Příspěvek má být vyplácen nejdéle do 28.2.2022

·         Izolačka náleží jen za karanténu (izolaci) nařízenou po 30. listopadu 2021 avšak jen v případě, kdy karanténa (izolace) trvala k datu 23.12.2021. Pokud byla ukončena dříve (i když byla nařízena v prosinci), tak se izolačka nevyplácí.

·         Náklady na příspěvek si bude moci opět zaměstnavatel odečíst z pojistného.

·         Informace o Izolačce a kalkulačce na stránkách MPSV ZDE

·         Informace ze dne 29.12.2021 o Izolačce na stránkách ČSSZ ZDE a Informace ze dne 20.12.2021 na stránkách ČSSZ ZDE

·         Informace ze dne 24.1.2022 o souběhu Karantény a nemoci ZDE

2.3.       Změny eNeschopenky 2021

2.3.1.  Úprava v generování eNeschopenek

·         Dle aktuality ČSSZ ze dne 18.3.2021 byla nutná úprava při generování eNeschopenky.

·         Pokud navazovala nemoc s Izolací na Karanténu, od měsíce 03.2021 bylo považováno za jednu kontinuální sociální událost a na druhé eNeschopence tedy došlo k pokračování nemoci. Do 02.2021 vždy byla karanténa a nemoc považována za 2 samostatné události a eNeschopenka se tvořila od 1. dne.

·         Vznikly tak 2 možné situace při navazující nemoci s izolací na karanténu:

·         Karanténa vznikla v 02.2021 a na ní navazovala nemoc s izolací – jednalo se o 2 samostatné pojistné události a vyplácely se izolačky na 2 pojistné události, pokud zde vzniknul nárok

·         Karanténa vznikla v 03.2021 a na ní navazovala nemoc s izolací – jednalo se o 1 pojistnou událost, byla 1 izolačka

·         Podrobnosti byly popsány v Informacích Mzdy 02/2021 a 03/2021

2.3.2.  Změny v poznámkách eNeschopenek

·         ČSSZ od 20.3.2021 začala doplňovat do notifikací eNeschopenky a služby DZDPN informace o IZOLACI.

·         Z důvodu zavedení nové poznámky ČSSZ o izolaci a potřeby rychlé editace eNeschopenek bylo umožněno uživatelům editovat eNeschopenku přes nové menu v přehledu eNeschopenky, přes volbu „Editace eNeschopenky“.

·         Podrobnosti byly popsány v Informacích Mzdy 03/2021

·         Více ZDE, v dokumentaci eNeschopenky, bod 7. ruční opravy.

2.3.3.  Nové údaje v editaci eNeschopenky od 06.2021

·         Protože si uživatelé chtějí poznamenat do dokladu eNeschopenky údaje ještě před tím, než je eNeschopenka ukončená, tak jsme umožnili přes úlohu „Editace eNeschopenky“ zápis údajů typu OH (odpracované hodiny 1. den nemoci) a %krácení nově do této úlohy. Tím je zajištěno, že se při opakovaném dotazu na nemoc u ČSSZ údaj nepřepíše a zůstane vedený na dokladu nemocenské až do skončení nemoci.

 

Obr. Menu na pravé tlačítko myši v modulu MZDY, přehledu E-neschopenky – možnost editace eNeschopenky

 

Obr. Nové údaje pro editaci eNeschopenky

 

Tab. Další údaje pro ruční opravu ve verzi od 06.2021 (údaje OH a %Krácení)

Údaje pro opravu

Důvod opravy

Odpracované hodiny 1. den

(OH)

-       pokud osoba první den nemoci odpracuje část směny, vyplňte si hodiny do tohoto údaje právě přes editaci eNeschopenky. Nahrazujeme tím ruční doplnění do dokladu přes F11, do údaje OH.

·         Důvod: o vloženou informaci nepřijdete, i když přijde z ČSSZ dodatečná oprava po ukončení eNeschopenky a program je nucen eNeschopenku přegenerovat a tím Vám OH smazat.

%Krácení

(PROCENTOKRACENI)

-       pokud je potřeba u osoby pokrátit náhradu kvůli např. požití alkoholu apod., využije uživatel tento údaj a vepíše %, kterým se má náhrada pokrátit.

Poznámka eNeschopenky

(POZNAMKA)

-       údaj pro dopsání poznámky IZOLACE nebo KARANTÉNA. Program díky poznámce přegeneruje nemoc na příslušný DM a doplní poznámku do eNeschopenky.

Důvod: ČSSZ již poznámku nepošle. Setkali jsme se s dopisováním poznámky především v době 01-04.2021.

2.3.4.  Nová funkčnost u eNeschopenek – PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI

·         Stává se, že doktor neschopnost osoby v průběhu nemoci přehodnotí a změní např. Karanténu na Nemoc, Nemoc na Pracovní úraz atd. ČSSZ již druh nemoci neopraví a jen Vám oznámí, že ke změně došlo.

·         Doplněny možnosti pro změnu vygenerovaného druhu neschopnosti uživatelem. Pokud nastane potřeba změnit si druh nemoci na jinou a vytvořit si tak jiný druh mzdy nemoci, využije uživatel tuto novou funkčnost. Umožníme mu v menu přehledu E-Neschopenek si přes pravé tlačítko myši přegenerovat původně vytvořenou náhradu na jinou.

·         Uživatel bude moci původní druh nemoci změnit na jiný druh až po ukončení této nemoci. Pokud by nebyla nemoc ukončená, tak se Vám opět změní na původní (generování probíhá každý den do dne ukončení nemoci), protože ČSSZ pošle jen ukončení a nepošle nahlášenou změnu druhu nemoci.

·         Rozšířeno pravé tlačítko myši v přehledu „E-Neschopenky“ o nové volby „Nastavit nemoc“, „Nastavit pracovní úraz“, „Nastavit nepracovní úraz“. Nastavení karantény a izolace uživatel provádí stejně jako v roce 2021 přes volbu „Editace eNeschopenky“, kde vyplňuje údaj „Poznámka“, viz. předchozí kapitola.

Obr. Pravé tlačítko myši a nové možnosti na změnu druhu nemoci

 

Obr. Příklad – výchozí stav, osoby 5586,44609,43841 mají klasickou nemoc, DM 6000 Nemoc

·         Uživatel se přepne z přehledu Nemocenské dávky-mzdy do přehledu E-neschopenky, kde provede změnu druhu nemoci přes pravé tlačítko myši

·         Uživatel stojí na osobě 5586 a vyvolá přes pravé tlačítko myši volbu „Nastavit pracovní úraz“. Objeví se hláška:

·         Uživatel stojí na osobě 43841 a vyvolá přes pravé tlačítko myši volbu „Nastavit nepracovní úraz“. Objeví se hláška:

 

·         Uživatel stojí na osobě 44609 a vyvolá přes pravé tlačítko myši „Editace eNeschopenky“, kde si zapne editaci vlevo dole na liště a přepne se z „lupy na tužku“. Dále doplní do údaje „Poznámka“ slovo „karanténa“.

·         Zároveň přegeneruje původní doklad přes volbu v menu „povolit generování do HM“.

·         Uživatel se přepne opět do přehledu „Nemocenské dávky-mzdy“, zaktualizuje si přehled přes tlačítko s červenou a modrou šipkou.

Obr. Příklad – konečný stav, osoby 5586,44609,43841 mají nemoc přegenerovanou na DM 6010 Pracovní úraz, DM 6003 Karanténa, DM 6020 Nepracovní úraz

2.3.5.  Nastavení certifikátů do IMES – opakování a doporučení

·         Správu certifikátu naleznete v IS IMES v menu Systém/ Nastavení/Certifikáty (podrobný návod v menu Nápověda/Dokumentace/Systém/certifikáty)

·         Certifikáty je nutné do IMES nahrávat na stanici uživatele a vždy pod přístupem uživatele.

·         Doporučujeme nejdříve certifikát nainstalovat do Windows a využít volbu „Načíst certifikát“ nebo „Přepsat certifikát“ z Windows.

·          „Načíst certifikát“ využije uživatel, pokud se jedná o nově nahraný certifikát.

·         V případě obnovy uživatel využije menu „Přepsat“. Postaví se na starý certifikát, vyvolá menu „přepsat“, nabídne se na převzetí již nový certifikát a starý certifikát zmizí. Využije se, pokud je již nový certifikát nahlášený na ČSSZ přes stránky www.cssz.cz, tedy mimo IMES.

·         Registrace certifikátu na ČSSZ: pokud registruje uživatel obnovený certifikát do ČSSZ přes IMES, musí si ponechat, jak starý ještě platný certifikát, tak nově nahraný. Při nahlášení nového certifikátu totiž podepisuje původním registrovaným certifikátem. Starý certifikát nemůže být tedy propadlý.

2.3.5.1.        Jaký certifikát nahrát pro automatickou komunikaci

·         ČSSZ v roce 2020 avizovala, že bude pro komunikaci s ČSSZ třeba obou certifikátů, jak kvalifikovaného, tak komerčního. Nakonec celé 2 roky stačil jen certifikát kvalifikovaný, který se používá v komunikaci s ČSSZ standardně pro podpis. V současné době však lze i na kvalifikovaný certifikát komunikaci s ČSSZ šifrovat.

·         Pro zjednodušení doporučujeme používat jen kvalifikovaný certifikát, na kterém bude zaškrtnuto, jak použití pro podpisování (údaj ČSSZ podpis), tak pro šifrování (ČSSZ šifrování). Komu tedy bude končit komerční certifikát, nebude nutné tento obnovovat a stačí si zaškrtnout i šifrování na kvalifikovaném a propadlý certifikát komerční vymazat.

·         Pokud si bude chtít uživatel udržovat oba certifikáty, pak pro funkční komunikaci s ČSSZ je důležité, který údaj je u kterého certifikátu zatržený.

·         Kvalifikovaný certifikát má zatrženo „ČSSZ podpis“, (ČSSZ šifrování je prázdné pole)

·         Komerční certifikát má zatrženo „ČSSZ šifrování“, (ČSSZ podpis je prázdné pole)

2.4.       Založení nového DM – 4955/0 - Pracovní volno - činnost pro děti a mládež

·         Odesláno AR 4.9.2021 Založení nového DM – 4955/0 - Pracovní volno - činnost pro děti a mládež

·         S účinností od 1.1.2021 došlo novelou zákoníku práce k úpravě par. 203 odst. 2) písm. H) a ke vložení nového par. 203a, který řeší pracovní volno z důvodu činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež,…

·         Zaměstnanci přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši jeho průměrného výdělku nejvýše za 1 týden v kalendářním roce a nejvýše ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za 1-3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno (v roce 2021 jde o částku 34611,-Kč)

·         Lze požádat o refundaci této částky po OSSZ, nejvýše však do výše průměrné mzdy, viz. bod výše.

3.  DOVOLENÁ

3.1.       Dovolená v roce 2021

3.1.1.  Proplacená dovolená NOVÁ a STARÁ

·         12.3.2021 jsme Vám automatickou reinstalací doplnili nové DM na Proplacenou starou a novou dovolenou, které budete používat při výstupu osoby pro proplacení zůstatku staré a nové dovolené.

·         Důvodem nových DM bylo, že stará proplacená dovolená se odečítala ve dnech a nová proplacená dovolená se odečítala v hodinách. Proplacená nová dovolená se Vám při výstupu neodečítala.

·         Původní DM 4190/0 byl ponechán do 12.2020. Od 2021 Nové DM: 4190/10 Proplacená dovolená NOVÁ, 4190/20 Proplacená dovolená STARÁ

·         Nový typ DM 421 pro DM 4190/10 – Proplacená dovolená NOVÁ

·         26.4.2021 jsme AR poslali nastavení pro proplacenou dovolenou i pro uživatele, kteří pořizují přes katalog prací

·         Řešeno v Informacích MZDY 01/2021

3.1.2.  Roční nárok na dovolenou v týdnech

·         Z číselníku Nároky na dovolenou a pracovní volno (C5111) odstraněn sloupec „roční nárok dovolené ve dnech“. Z důvodu potřeby ruční opravy povolena aktualizace týdnů ve sloupci „roční nárok dovolené – týdny“ a přidán sloupec pro „stanovenou denní pracovní dobu (SDPD)“.

·         V číselníku C5111 musí být ve sloupci „Roční nárok – týdny nové dovolené“ vždy v týdnech.

3.2.       Dovolená v roce 2022

·         Evidence nové a dodatkové dovolené je od roku 2021 již v hodinách a od roku 2022 se eviduje v hodinách i stará dovolená převedená z roku 2021.

·         Aktualizovaná dokumentace dovolených je ZDE nebo na adrese v menu NÁPOVĚDA/ DOKUMENTACE/Matriční soubor a osobní evidence/4. Evidence dovolené

3.2.1.  Řešení v IMES - úprava MS na údaji „Dovolená Stará“ záložky PP_mzda

·         Protože se „Stará dovolená“ již od roku 2022 eviduje v hodinách, muselo dojít ke změně evidence této dovolené od roku 2022 ze dnů na hodiny.

Dovolená na záložce PP_mzda v modulu MS ve verzi pro rok 2022 (zobrazené období 12.2021)

·         Ve verzi pro rok 2022 si uživatel zobrazí údaje Dovolené z minulých období viz. obr. nahoře. Došlo k přesunu údaje „Stará“ z pravé části do levé, tedy ze sloupce, kde je vedená dovolená ve dnech do sloupce, kde je dovolená vedená v hodinách, s označením (DNY). A to z důvodu zobrazení Staré dovolené v roce 2022, která je už vedena také v hodinách.

 

Dovolená na záložce PP_mzda v modulu MS ve verzi pro rok 2022 (zobrazené období 01.2022)

·         Ve verzi od 2022 jsou v MS na záložce PP_mzda sjednocené údaje dovolených (Stará, Nová, Dodatková) vedených v hodinách ve sloupci Nárok (hod.) a Zůstatek (hod.) a údaje dovolených (Další, Zdravotní a jiná) vedených ve dnech ve sloupci Nárok (dny), Zůstatek (dny). To znamená, že se těchto druhů dovolených netýká žádná legislativní úprava a jejich evidence je tak ponechána ve dnech. Řídí se vnitropodnikovými pravidly.

3.2.2.  Řešení v IMES - VL v záhlaví, kde čerpání staré dovolené ve dnech se mění na hodiny

3.2.3.  Řešení v IMES  - Úprava sestav dovolených  - zobrazení čerpané staré dovolené od 01.2022 v hodinách

·         Upravili jsme sestavy dovolených modulu MH u skupin 5ZD0, 5ZD1, 5DOM, 5MSD:

3.2.4.  Řešení v IMES - Upravené přehledy dovolených

·         Upravené přehledy dovolených v modulu MZDY, již jen na hodiny

·         Přehled „Dovolená“ a „Dovolená – čerpání po měsících“

Obr. DEMO, osoba 24 – nová dovolená k 12.2021

 

Obr. DEMO, osoba 24 – Převedená nová dovolená z roku 2020 do staré dovolené v období 01.2022

 

Obr. Přehled dovolených, osoba 24 - zobrazení dovolené k 01.2022

3.3.       Úloha na přepočet hodin dovolené dle OH za poslední uzavřené období

·         Úloha v modulu MS/menu OPERACE/DOVOLENÁ-přepočet/Nároku na novou dovolenou za poslední uzavřené období

·         Uživatel využije úlohu buď ke kontrole výpočtu dovolené, kterou vidí v MS nebo k přepočtení dovolené z důvodu potřeby dovolenou přepočítat (osoba neodpracovala naplánované hodiny dle STPD, je dlouhodobě nemocná, čerpá neplacené volno, RD …). Je zde vidět přesný postup celého výpočtu přepočtené nové dovolené, který si uživatel může vytisknout

·         Po vyvolání úlohy se uživateli objeví filtr. V níže uvedeném příkladu je vyplněno číslo osoby, u které uživatel chce přepočítat dovolenou nebo si jí jen zkontrolovat, zda je spočtená správně.

·         pokud program zjistí, že je v MS uložena jiná hodnota hodin dovolené, než je přepočtená hodnota, označí řádek modrou barvou a zaškrtne údaj ZAPSAT do MS

 

Obr. 1. část záznamu přepočteného zůstatku nové dovolené přes OH osoby 5633

·         Při přepočtu dovolené osoby 5633 vychází jiný nárok na novou dovolenou, než je uvedený v MS. V MS je 120 hodin, dle nového výpočtu má být 116 hodin. Zaškrtnul se tedy údaj ZAPSAT DO MS, program zjistil rozdíl ve výpočtu. Při výpočtu se program dívá na skupinu dovolené, kde je nastaveno kolik týdnů za rok má osoba nárok na dovolenou. Je třeba vědět, jakou TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBU dle pracovní smlouvy má osoba sjednanou. Na obrázku je 30 hod/týden. Pokud přechází během 1 roku z jedné týdenní pracovní doby do jiné nelze použít přepočet dle OH (počítá se přes průměrnou TPD). Více než 1 pracovní dobu řeší údaj TÝDENNÍ PRDOBA Jedna za rok. Pokud nedochází ke změně během roku, je údaj automaticky zaškrtnutý.

·         Do výpočtu nároku na dovolenou vstupuje i údaj POČET TÝDNŮ nové dovolené/rok, který je vždy 4 nebo 5 od údaje „SKUPINA DOVOLENÉ“ (číselník C5111 Nároky na dovolenou a pracovní volno). Pokud nemá uživatel vyplněnou v MS u osoby Skupinu dovolené (dělá si ručně), nenačte se osoba do úlohy, neboť program nemá údaj, ze kterého nárok a skutečnou dovolenou počítá!!!

Obr. 2. část záznamu přepočteného zůstatku nové dovolené přes OH osoby 5633

·         Program sleduje z mezd uzavřeného období počet odpracovaných hodin, údaj POČET OH. Dle zobrazených dat z mezd vychází 988,50hodin. V tomto příkladu je uzavřené období 01-08.2021, údaj UZAVŘENÁ OBDOBÍ OD DO. Dále je třeba vědět, kolik kalendářních dnů zbývá do konce roku, údaj VÝPOČET KD PRO OTEVŘENÁ OBDOBÍ OD DO. V tomto případě 09.-12.2021 je celkem 122 dnů, údaj POČET KD.

Obr. Vyfiltrované počty odpracovaných hodin z modulu MZDY

Obr. Výpočet nároku na dovolenou osoby 5633, která byla 492hod. nemocná a odpracovala 496,50 hodiny

·         Pro zobrazení výpočtu nároku na dovolenou je třeba si do údaje kliknout a roztáhnout okno.

·         Z výše uvedeného výpočtu je vidět, že roční nárok dovolené k 08.2021 má být u osoby 5633 jen 116hodin, nikoliv 120, které jsou zadané v MS.

·         Závěr:

·         nemoc nepřevýšila 20-ti násobek STPD

·         osoba odpracovala min. 12-ti násobek STPD, vzniká tedy nárok na dovolenou i za dobu nemoci

·         osoba však neodpracovala v měsíci 01.2021 120 plánovaných hodin, ale pouze 100hodin. Stejně tak v měsíci 03.2021, kdy odpracovala jen 108,5hodin místo 120 plánovaných hodin. Proto se při přepočtu dle skutečně odpracovaných hodin osobě pokrátil nárok na dovolenou.

·         Pokud uživatel chce zapsat změnu nároku a zůstatku nové dovolené do MS, může si nejprve přes tlačítko „TISK PP, U KTERÝCH DOJDE K ZÁPISU DO MS“ vytisknout sestavu 5PDO/001 (Přepočtený nárok nové dovolené dle čísla osob) s podrobným rozpisem postupu výpočtu

 

Obr. Sestava 5PDO/001 přepočteného nároku nové dovolené – podrobný postup

·         Pokud uživatel souhlasí a chce zapsat změněné hodnoty dovolené do MS, provede přes tlačítko „ZAPSAT ZMĚNY NÁROKU NOVÉ DOVOLENÉ DO MS A ZAVŘÍT OKNO“.

·         Program se zeptá uživatele, zda skutečně danou operaci provést níže uvedeným dotazem

 

·         Po potvrzení dotazu přes tlačítko ANO se tabulka uzavře. Hodnoty dovolené se v MS u osob, kterým uživatel novou dovolenou potvrdil, zapíší.

3.3.1.  Další možné popisy výpočtu v úloze

·         Osobám se při spuštění úlohy zobrazí informace dle níže uvedeného obrázku. Na údaji "Popis výpočtu" je po kliknutí do údaje zobrazen celý postup výpočtu nároku na dovolenou přes odpracované hodiny.

·         Modrou barvou jsou podbarveny osoby, kterým se liší výše nároku na dovolenou v MS a výše nároku na dovolenou přepočítanou přes OH.

·         Výpočet dovolené přes odpracované hodiny (OH) použijeme při:

·         Výpočtu dovolené ukončovaného PP, uživatel v úloze zatrhne, že chce hodiny dovolené „přepočítat přes OH“

·         Nebo v průběhu roku v úloze pro přepočet nároku dovolené za poslední uzavřené období. Úloha zohledňuje při přepočtu i dlouhodobou nemoc, neplacené volno, rodičovskou dovolenou.

·         Každá nová dovolená, její nárok, se má alespoň na konci roku (nebo když odejde zaměstnanec z PP) přepočítat podle skutečně OH mimo PP, u kterých se během roku změní STPD (tyto se nepřepočítávají přes OH).

·         Nárok na novou dovolenou má zohledňovat skutečné OH. Když osoba odpracuje více hodin za rok, má větší nárok na novou dovolenou a obráceně. Pokud zaměstnanec odpracuje v kalendářním roce podle rozvrhu směn více než 52násobek týdenní pracovní doby, přísluší mu za každou další dvaapadesátinu odpracované doby další 1/52 dovolené

·         Do odpracované doby se započítává:

·         doba překážek v práci s výjimkou pracovního volna, které se napracovává a překážky z důvodu povětrnostních vlivů

·         dovolená

·         náhradní volno za práci ve svátek a za přesčas

·         doba svátku s náhradou nebo za který se mzda nekrátí

·         mateřská dovolená

·         OČR

·         nemoc z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

·         jiné důležité osobní překážky  - vyšetření, svatba, doprovod, veřejné funkce, ...

·         překážky na straně zaměstnavatele kromě povětrnostních vlivů

·         Do odpracované doby se nezapočítává:

·         absence

·         doba práce přesčas

3.4.       Dovolená a dlouhodobá nemoc, rodičovská dovolená a neplacené volno

·         Pro výpočet dovolené u dlouhodobé nemoci, rodičovské dovolené a neplaceného volna platí pravidlo, že se osobě započte pro výpočet dovolené max. 20-ti násobek stanovené nebo kratší TPD, pokud osoba odpracovala 12násobek stanovené nebo kratší TPD.

·         Pokud byla tedy osoba nemocná (na RD, nebo měla neplacené volno) více než 20násobek stanovené nebo kratší TPD, musí se dovolená osobě pokrátit.

·         Pokud osoba neodpracovala 12násobek stanovené nebo kratší TPD, nebude se jí pro nárok na dovolenou započítávat doba nemoci, RD ani neplacené volno.

·         Pokud osoba odpracovala více než 4 násobek stanovené nebo kratší TPD, bude jí náležet poměrná část dovolené. Tj. za každou jednu odpracovanou nebo kratší týdenní pracovní dobu 1/52 této pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené.

3.4.1.  Příklad výpočtu dovolené, osoba na RD

·         Osoba 46, STDP 37,5hod, nárok na 4 týdny dovolené

·         Uživatel zjišťuje na konci roku, zda rodičovskou dovolenou započítat/nezapočítat do odpracovaných hodin:

1.     zjistí, zda je splněno pravidlo odpracovaného 12násobku STPD=12*37,5=450hodin

2.     zjistí, zda hodiny rodičovské dovolené přesahují 20násobek STDP = 20*37,5=750hodin

Tab. Pořízené hodiny v průběhu roku 2021

Datumově

Druh mzdy

Hodiny

1.1.- 24.1.2021

Peněžitá pomoc v mateřství

120

25.1.-9.2.2021

Čerpání dovolené

90

10.2.-30.9.2021

Rodičovská dovolená

1252,50

1.10.-31.12.2021

Práce

495

CELKEM započteno za 2021

 

1455

 

Tab. Pořízená data ve mzdách za rok 2021

 

Závěr:

1.    Osoba odpracovala více jak 450hodin.

·          Do odpracovaných hodin (OH) se započítá jak PPM (120hod.), hodiny čerpané dovolené (90hod.), tak i odpracované hodiny (495hod.). Celkem 705 hod.

2.    Hodiny RD převyšují 20násobek STDP, tj. 750 hod. Pořízeno je 1252,50. Dojde tedy k započtení max. 750hod. z RD.

3.4.1.1.        Výpočet dovolené přes úlohu v menu Operace (modul MS)

·         Modul MS/menu Operace/Dovolená-přepočet/Nároku na dovolenou za poslední uzavřené období

·         Do filtru uživatel dosadí číslo osoby, u které chce zkontrolovat/vypočítat nárok na dovolenou

·         Zobrazí se Přepočtený zůstatek nové dovolené přes OH a uživatel si rozklikne myší „POPIS VÝPOČTU“

 

·         Z postupu výpočtu vychází, že se započítají osobě OH ve výši 705 hod. a max započtené hodiny z RD ve výši 750 hod., CELKEM 1455 hod.. Po vydělení STPD 37,5 hod. vychází osobě 38 týdnů

·         Konečný výpočet nároku hodin dovolených je (37,5/52)*38*4=110hod.

·         Osoba měla původně v MS nastaveno 150 hodin. Správně je 110 hodin.

·         Pokud uživatel souhlasí, provede opravu přes tlačítko „ZÁPIS ZMĚNY NÁROKU NOVÉ DOVOLENÉ do MS a ZAVŘÍT OKNO“

3.4.2.  Příklad výpočtu dovolené, osoba dlouhodobě nemocná

·         Osoba 780, STDP 37,5hod, nárok na 4 týdny dovolené

·         Uživatel zjišťuje na konci roku, zda dlouhodobou nemoc započítat/nezapočítat do odpracovaných hodin:

1)      zjistí, zda je splněno pravidlo odpracovaného 12násobku STPD=12*37,5=450hodin

2)      zjistí, zda hodiny nemoci přesahují 20násobek STDP = 20*37,5=750hodin

 

Tab. Pořízené hodiny v průběhu roku 2021

Datumově

Druh mzdy

Hodiny

01-12.2021

Dovolená

138,75

01-12.2021

Práce

1421,25

01.-12.2021

Nemoc

397,50

CELKEM započteno za 2021

 

1957,50

 

·         pořízené hodiny nemoci uživatel vyfiltruje ze mzdových dat v přehledu MZDY-barevně modulu MZDY nebo ze sestavy rekapitulace druhů mezd, kde si zadá příslušný DM do filtru sestavy. Stejně tak hodiny práce si uživatel může zkontrolovat filtrováním DM, který se započítává do OH.

 

Obr. Zobrazení hodin nemoci osoby 780 za období 01.12.2021 z pořízených mzdových dat

 

Obr. Zobrazení hodin nemoci osoby 780 za období 01.12.2021 ze sestavy Rekapitulace DM

Obr. Zobrazení hodin započ. do OH osoby 780 za období 01.12.2021

 

Závěr:

1)   Osoba odpracovala více jak 450hodin.

·         Do odpracovaných hodin (OH) se započítá dlouhodobá nemoc (397,5hod.), hodiny čerpané dovolené (138,75hod.), tak i odpracované hodiny (1421,25hod.). Celkem 1957,50 hod.

2)   Hodiny nemoci nepřevyšují 20násobek STDP, tj. 750 hod. Pořízeno 397,5hod. nemoci. Dojde tedy k započtení všech hodin nemoci.

3.4.2.1.        Výpočet dovolené přes úlohu v menu Operace (modul MS)

·          Modul MS/menu Operace/Dovolená-přepočet/Nároku na dovolenou za poslední uzavřené období

·         Do filtru uživatel dosadí číslo osoby, u které chce zkontrolovat/vypočítat nárok na dovolenou

·         Zobrazí se Přepočtený zůstatek nové dovolené přes OH a uživatel si rozklikne myší „POPIS VÝPOČTU“

 

·         Z postupu výpočtu vychází, že se započítají osobě OH ve výši 1967,5 hod.. Po vydělení STPD 37,5 hod. vychází osobě 52 týdnů

·         Konečný výpočet nároku hodin dovolených je (37,5/52)*52*4=150hod.

·         Osoba měla původně v MS nastaveno 150 hodin a po přepočtení OH vychází také 150 hodin.

3.4.3.  Příklad výpočtu dovolené, osoba s neplaceným volnem

·         Osoba 2, STPD 35 hod, nárok na 5 týdnů dovolené

·         Uživatel zjišťuje po uzavřeném období 10.2021, zda neplacené volno započítat/nezapočítat do odpracovaných hodin:

1)      zjistí, zda je splněno pravidlo odpracovaného 12násobku STPD=12*35=420hodin

2)      zjistí, zda hodiny neplaceného volna přesahují 20násobek STDP = 20*35=700hodin

 

Tab. Pořízené hodiny pro výpočet nároku dovolené v průběhu roku 2021

Datumově

Druh mzdy

Hodiny

01-12.2021

Dovolená

147

01-12.2021

Práce

560

01-12.2021

Svátky

49

01.-12.2021

Neplacené volno

756

CELKEM započteno za 2021

 

1456

 

·         Hodiny Dovolené 147 + Hodiny Práce 560+ Hodiny Svátku 49 = 756

·         Hodiny neplaceného volna = 756

 

Obr. Zobrazení hodin neplaceného volna osoby 2 za období 01.-10.2021 z pořízených mzdových dat

Obr. Zobrazení hodin započ. do OH osoby 2 za období 01.-10.2021

 

Závěr:

1)   Osoba odpracovala více jak 420hodin.

·         Do odpracovaných hodin (OH) se započítají hodiny svátku (49hod.), hodiny čerpané dovolené (147hod.), tak i odpracované hodiny (560hod.). Celkem 760 hod.

2)   Hodiny neplaceného volna převyšují 20násobek STDP, tj. 700 hod. Pořízeno je 756. Dojde tedy k započtení max. 700hod. neplaceného volna.

3.4.3.1.        Výpočet dovolené přes úlohu v menu Operace (modul MS)

·         Modul MS/menu Operace/Dovolená-přepočet/Nároku na dovolenou za poslední uzavřené období

·         Do filtru uživatel dosadí číslo osoby, u které chce zkontrolovat/vypočítat nárok na dovolenou

·         Zobrazí se Přepočtený zůstatek nové dovolené přes OH a uživatel si rozklikne myší „POPIS VÝPOČTU“

 

·         Z postupu výpočtu vychází, že se započítají osobě OH ve výši 756 hod. a max. započtené hodiny neplaceného volna ve výši 700 hod., CELKEM 1456 hod.. Po vydělení STPD 35 hod. vychází osobě 50 týdnů

·         Konečný výpočet nároku hodin dovolených je (35/52)*50*5=168,27=169hod.

·         Osoba měla původně v MS nastaveno 200hodin. Správně je 169 hodin.

·         Pokud uživatel souhlasí, provede opravu přes tlačítko „ZÁPIS ZMĚNY NÁROKU NOVÉ DOVOLENÉ do MS a ZAVŘÍT OKNO“

3.5.       Poměrná část dovolené

·         Pokud osoba odpracovala více než 4 násobek stanovené nebo kratší TPD, bude jí náležet poměrná část dovolené. Tj. za každou jednu odpracovanou nebo kratší týdenní pracovní dobu 1/52 této pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené.

3.5.1.  Příklad - Není nárok na poměrnou dovolenou

·         Příklad: Osoba 1017, STDP 35hod, nárok na 5 týdnů dovolené

·         Uživatel zjišťuje po uzavřeném měsíci 10.2021, zda osobě vznikl nárok na dovolenou nebo nevznikl:

1)      zjistí, zda je splněno pravidlo odpracovaného 4násobku STPD=4*35=140hodin

 

Tab. Pořízené hodiny v průběhu roku 2021

Datumově

Druh mzdy

Hodiny

01-12.2021

RD

1449

01-12.2021

Práce

7

 

Dovolená

56

CELKEM započteno za 2021

 

0

·         Do OH vstupuje 7hod. práce + 56 hod. dovolené = 63hod. Minimum na vznik nároku na dovolenou je OH 140 hodin. Osobě nevzniká nárok na dovolenou.

Obr. Zobrazení hodin započ. do OH a hodiny RD osoby 1017 za období 01.-10.2021

 

 

Obr. Výpočet dovolené přes úlohu v menu Operace (modul MS)

·         Modul MS/menu Operace/Dovolená-přepočet/Nároku na dovolenou za poslední uzavřené období, 10.2021

·         Do filtru uživatel dosadí číslo osoby, u které chce zkontrolovat/vypočítat nárok na dovolenou

·         Zobrazí se Přepočtený zůstatek nové dovolené přes OH a uživatel si rozklikne myší „POPIS VÝPOČTU“

·         Osoba měla původně v MS nastaveno 175hodin. Správně je 0 hodin. Osoba neodpracovala 4 násobek své STPD, která je 4x35=140 hodin. Odpracovala pouze 63 hodin.

·         Pokud uživatel souhlasí, provede opravu přes tlačítko „ZÁPIS ZMĚNY NÁROKU NOVÉ DOVOLENÉ do MS a ZAVŘÍT OKNO“

3.5.2.  Příklad - Je nárok na poměrnou dovolenou

·         Příklad: Osoba 44609,nástup 1.9.2021, STDP 40hod, nárok na 5 týdnů dovolené

·         Uživatel zjišťuje po uzavřeném měsíci 09.2021, zda osobě vznikl nárok na dovolenou nebo nevznikl.

·         osoba odpracovala 119 hodin a byla nemocná 56hodin.

1)      zjistí, zda je splněno pravidlo odpracovaného 4násobku STPD=4*40=160hodin

 

Tab. Pořízené hodiny v průběhu roku 2021

Datumově

Druh mzdy

Hodiny

09.2021

Práce

119

09.2021

Nemoc

56

CELKEM započteno za 2021

 

175

 

·         Modul MS/menu Operace/Dovolená-přepočet/Nároku na dovolenou za poslední uzavřené období, 09.2021

·         Do filtru uživatel dosadí číslo osoby, u které chce zkontrolovat/vypočítat nárok na dovolenou

·         Zobrazí se Přepočtený zůstatek nové dovolené přes OH a uživatel si rozklikne myší „POPIS VÝPOČTU“

·         Osoba má v MS nastaveno 66hodin a po výpočtu nároku na dovolenou přes odpracované hodiny a kalendářní dny do konce roku vychází také 66 hodin. Osoba by měla do konce roku mít odpracováno více než 4 násobek své STPD, která je 4x40 = 160 hodin.

·         osoba odpracovala 119 hodin. Celkem s nemocí za 09.2021 175hodin. Do konce roku ještě zbývá 92 kalendářních dnů.

·         Zjistíme týdenní nárok na dovolenou do konce roku, vyšlo 17 (viz. obr. výše – popis výpočtu) a přepočteme dle STPD (40hod.) a nároku na počet týdnů roční dovolené (5). Zjistíme, že osoba má nárok na 66 hodin dovolené do konce roku.

·         Pokud uživatel souhlasí, provede opravu přes tlačítko „ZÁPIS ZMĚNY NÁROKU NOVÉ DOVOLENÉ do MS a ZAVŘÍT OKNO“

4.  IMES – ZMĚNY VERZE pro rok 2022

4.1.       AUTOMATICKÉ EXPORTY ČSSZ – nástupy a výstupy

·         Ve verzi od roku 2022 je možné nechat programem vytvářet automatické exporty nástupů a výstupů pro ČSSZ v rámci služby VREP. Uživatel odesílá formuláře přes kvalifikovaný certifikát.

·         Musí být nastaven číselník C0996U (období agend), údaj „Formulář ONZ Nástup“ a „Formulář ONZ Výstup“

·         V MS na záložce PP_mzda se po nastavení číselníku zobrazí údaj „Tvorba formuláře ONZ“, který uživatel zaškrtne, pokud chce tvořit automaticky export nebo nezaškrtne a export se mu nevytvoří.

Obr. MS, záložka PP Mzda a nový údaj „Tvorba formuláře ONZ“ – zobrazí se při nástupu

·         Při výstupu se uživateli v úloze pro změnu evidenčního stavu také nabídne údaj „Tvorba formuláře ONZ“. Pokud je zaškrtlý, odhláška se automaticky vytvoří. Pokud není údaj zaškrtlý, odhláška se automaticky nevytvoří.

Obr. MS, úloha na změnu evidenčního stavu – kód 2 pro výstup osoby

 

 

·         Závěr: Vytvořenou přihlášku/odhlášku může uživatel odeslat ihned nebo při dalším vstupu do menu Export-Import/Oznámení o nástupu-ukončení zaměstnání. Dokud se export neodešle je na údaji „XML text“ malé „a“. Po odeslání xml se změní písmeno malé „a“ na velké „A“ a propíše se záznam o odeslání i do přehledu MS/nástupy-výstupy.

4.1.1.  Nastavení – číselník C0996U (Období agend) a záložka PP Mzda v MS

·         Číselník C0996U (období agend), údaj „Formulář ONZ Nástup“ a „Formulář ONZ Výstup“. Oba údaje mají stejné menu pro Automatické naplnění a otevírání formuláře ONZ po ukončení PP.

Obr. Nastavení číselníku C0996U pro automatické tvoření exportu přihlášek a odhlášek ČSSZ

 

Tab. Popis jednotlivých možností – kódů číselníku C0996U

Kód

Popis

Závěr

0

Nenaplňovat a neotevírat formulář ONZ

Přihlášky/odhlášky se nebudou automaticky tvořit

2

Naplňovat a po uzavření úlohy otevřít formulář ONZ

V MS se objeví při pořízení nového PP na záložce PP mzda „Formulář ONZ“

Formulář ONZ se naplňuje v momentě uzavření osoby a ZOBRAZÍ se uživateli export připravený k odeslání. Uživatel nemusí (může) odesílat ihned, ale až se do exportu přidají další přihlášky/odhlášky.

3

Naplňovat a neotevírat formulář ONZ

V MS se objeví při pořízení nového PP na záložce PP mzda „Formulář ONZ“.

Formulář ONZ se naplňuje v momentě uzavření osoby, ale uživateli se NEZOBRAZÍ. Export je připravený k odeslání v menu MS/Export – Import/ Oznámení o nástupu – ukončení zaměstnání

4.1.2.  Výstup a opakovaný nástup

·         MS/Operace/Změna evid. stavu (datum odchodu)

·         Jestliže je v číselníku C0996U u údaje „Formulář ONZ“ zadaná hodnota 2 nebo 3, objeví se v MS na záložce PP_mzda nový sloupec: ONZ / Tvorba formuláře. Vedle něj je zaškrtávátko.

·         Toto zaškrtávátko lze aktualizovat jedině, když v Akci u „Změny evidenčního stavu“ je kód 2 (Ukončení PP) nebo 9 (Opětovný nástup)

·         Políčko se automaticky zatrhne když Akce=9, nebo když Akce=2 a ve formuláři ONZ pro příslušný PP je pořízený nástup, nebo když Akce=2 a v měsíčních datech byl mezi nástupem a výstupem osoby z PP vypočítaný základ na SP

·         Po vyvolání tlačítka Aktualizovat MS a při zatržení políčka pro tvorbu formuláře ONZ se vytváří standardní procedurou záznam do formuláře ONZ.

·         Připravený export čeká na odeslání uživatelem.

4.1.3.  Nové tlačítko EXPORT do ČSSZ

·         Uživatelé, kteří komunikují s ČSSZ prostřednictvím certifikátu (obdoba eNeschopenky), mohou využívat i komunikace pro ostatní eSlužby Zaměstnavatele v rámci služby VREP.

·         Nové tlačítko Export do ČSSZ je umístěno ve všech formulářích (XML soubory), které se odesílají na ČSSZ (tzv. e-Podání) na zápatí obrazovky. Jedná se o:

·         ELDP

·         ONZ (Odchod, nástup zaměstnance)

·         NEMPRI (Příloha k žádosti o dávku)

·         HZUPN (Hlášení při ukončení PN)

·         PVPOJ (Přehled o výši pojistného)

·         Export do ČSSZ

·         Ikona je přidaná přímo v příslušném okně formuláře.

·         Po jejím odmáčknutí se vytvoří XML soubor a objeví se hláška o jeho uložení – je zapotřebí dát Enter nebo potvrdit OK.

·         Po potvrzení se tento soubor automaticky odešle do ČSSZ a zároveň se zapíše záznam do menu Komunikace s ČSSZ“, kam se již nyní zapisuje komunikace eNeschopenek

·         Na obrazovce se objeví okno pro čekání na odpověď z ČSSZ. Toto lze přerušit a na odpověď se později podívat do "Komunikace s ČSSZ“.

·         Jestliže nedojde k přerušení, tak se zde po určité době (cca 60s) objeví odpověď.

 

Obr. Export-Import/Komunikace s ČSSZ – zápis výsledku odeslaného formuláře

·         Pokud odeslání skončilo OK, Stav zpracování je 2 a Stav transakce 1 a objeví se zelená fajfka. Možné kódy komunikace jsou níže uvedené v tabulce.

Název sloupce přehledu Komunikace s ČSSZ (VREP)

Popis

Stav zpracování

1 = Zpracovani probíhá (submission ackowledgement) = znak vykřičník !

2 =  Zpracování ukončenodošlo k předání odpovědi (submission response). Stav je OK.= znak zelená fajfka

3 = Zpracování skončilo s chybou (submission error) = znak červený křížek X

9 = Zpracování neodešlo (error při přenosu). Vyskytl se technický problém. Např. Nefunguje internet na podniku, nebo je problém u ČSSZ.

Stav transakce

0 = Otevřená transakce. Není ještě odpověď na dotaz z IS IMES.

1 = Uzavřená transakce. IS IMES obdržel odpověď na dotaz od ČSSZ.

4.2.       CHYBOVÝ REŽIM V IMES

·         Ve všech modulech IMES je nastavený od verze pro rok 2021 chybový režim. CHYBY z modulu MZDY, na které jsme dosud upozorňovali po výpočtu ČM na sestavě, jsou zabudovány do tohoto režimu, stejně tak CHYBY modulu MS - OSOBY, které se Vám zobrazovaly v základním přehledu MS Osob na údaji „Výpis“.

·         Cílem je, aby si uživatel zobrazené chyby odstranil a udržoval na údaji „Počet problémů“ hodnotu na nule.

·         Od verze 2022 jsme doplnili barevné odlišení chyb a doplnili u některých chyb do sloupce „CHYBNĚ“ a „SPRÁVNĚ“ v čem je chyba a jak jí opravit. Popisy budeme průběžně doplňovat.

·         Na vstupní obrazovce IMESu jsou 3 části.

·         V horní části jsou zobrazené moduly, obdoba současného zobrazení obrazovky IMES před změnou

·         Nová dělená spodní úroveň, kde vlevo jsou Informační ukazatele z různých modulů. Vpravo je sloupec „Kontrolní režim dle modulů“, kde se zobrazuje počet chyb (problémů) v otevřeném období.

·         Pro MZDY jsou chyby nastaveny v modulech MH – Mzdy a MZ-Osoby – matričním souboru, viz. červeně označené níže na obrázku. Chyby modulu MH se zobrazí až po výpočtu čistých mezd zpracovávaného období. Po uzavření období se budou chyby vztahovat k dalšímu zpracovávanému období a zobrazí se opět po výpočtu čistých mezd.

·         Více o chybovém režimu režimu ZDE v bodě 1.

CHYBYOBRAZOVKA

3.1.1.         Kontrolní režim dle modulů MS a MH

·         Klikem na modře vyznačený odkaz modulu kontrolního režimu se uživatel dostane do okna „MS – Osoby kontrolní – chybové kódy“, „MH – Mzdy kontrolní – chybové kódy“. Jsou zde uvedené osoby, u kterých je chyba. Uživateli se ukáže období RRRR.MM, číslo osoby a pracovního poměru, číslo chyby a název chyby, na jakém dokladu je uvedená chyba, na jaké řádce, co je chybně a co má uživatel udělat pro to, aby chyba byla odstraněna.

Příklady některých chyb v modulu MZ v období 06.2020

chybyMZ

 

Příklady některých chyb v modulu MH v období 06.2020

chybyMH

·         Pro moduly MZ a MH jsou vytipované tyto všechny chyby, které program vyhodnocuje jako kritické. Po odstranění chyby zmizí.

 

CHYBY V MODULU MZ

10

Osoba má podepsané daňové prohlášení - chybí sleva

20

(D) Nesouhlasí zůstatek staré dovolené oproti 12. měsíci

21

(D) Nesouhlasí Nárok a Zůstatek nové dovolené v 1. měsíci

22

(D) Nesouhlasí Zůstatek nové dovolené v 1. měsíci (nepoužívá se stará dovolená)

40

Kód pracovního poměru neexistuje v číselníku C5500

72

(Děti) U osoby je vyplněné "potvrzení do", ale sleva na děti nebyla zrušena.

73

(Děti) UPOZORNĚNÍ: U osoby uplatňujete slevy na děti a není uplatněný BONUS.

74

(Děti) Dítěti je více jak 26 let a stále je na něj uplatňované daňové zvýhodnění

75

(Osoba) Osobě je více jak 28 let a stále je na ní uplatňovaná sleva na studium !!!!

76

(Osoba) Osobě je více jak 26 let a stále je na ní uplatňovaná sleva na studium

86

(PP) Není vyplněný bankovní účet nebo směrový kód banky

kontrola_chybiBU

90

Přihlaste osobu na ZP

91

Odhlaste osobu ze ZP

102

Zdravotní stav na záložce Všeob musí být vyplněný

103

Osoba nemá žádný z aktivních PP zatržený jako Základní pro danění

104

Dítě má neaktivní stav, je třeba zadat Stav 2 - Aktivní a řešit pomocí sloupce Uplatnit (platí i pro výstup v tomto roce)

111

Je zatrženo hlídat min. základ pro pojištění u DPČ MR, ZP a SP od částky (osoba má pouze jeden aktivní PP)

 

 

CHYBY V MODULU MH

4

Není pořízený žádný měsíční záznam

5

Podepsané daňové prohlášení a není základ daně

6

Existuje Daňový základ, ale není daň

7

Hlídat min.Základ na ZP a není žádný odvod na zdravotní pojištění

12

Rozdílný hodinový průměr na náhrady od pořízené sazby

13

Rozdílný denní průměr na náhrady od pořízené sazby

14

Rozdílný hod.Pr. na náhrady*ZPD od pořízené sazby

15

Rozdílný další hod. průměr od pořízené sazby

16

ND-Rozdílný hodinový průměr na náhrady od pořízené sazby

17

ND-Není vypočtená náhrada za ND (částka=0 !!!!!)

26

Nesouhlasí počet měsíčních hodin na plánovací kalendář – od roku 2022

32

(I) Osoba je v insolvenci a má exekuci z 1/3

38

(E) Vazba Středisko – Výkon neexistuje v číselníku C0042 - od roku 2022

50

(ND) OH v 1. den nemoci nejsou na dokladu ND – přegenerujte e-Neschopenku – od roku 2022

60

(RZD) Osoba nemá převedenou vypočtenou částku do ČM

 

 Obr. Zabudování barev do chybového režimu

 

Obr. Pokračování řádek s chybou – doplnění popisu ve sloupci CHYBNĚ a SPRÁVNĚ

 

·         Nově do kontrolního režimu zabudovány „chyby úloh“, které se nespouštějí již druhý den. Jedná se o chyby:

·         Komunikace e-Neschopenky

·         Aktualizace insolvenčního rejstříku

3.1.2.         Informační ukazatelé modulu MS a MH

·         12 ukazatelů v modulu MH a 1 ukazatel v modulu MS –Osoby. Postupně budou, dle potřeby, přidávány automatickou reinstalací. Proklikem přes odkaz se uživatel dostane do příslušného přehledu.

·         Nový ukazatel na poslední aktualizaci insolvenčního rejstříku

 

4.3.       MS – Změny v MS

·         V MS nastavena nová kontrola ve sloupci „Výpis“ výchozího přehledu MS osob

19. „Osoba má prázdný pracovní poměr (založena jen 1. záložka VŠEOB) - naposledy měla pracovní poměr – NIKDY“

·         Pokud se osobě založí jen 1. záložka „VŠEOB“ a bude jí chybět vyplněná 2. záložka pracovního poměru, zobrazí se uživateli ve sloupci „Výpis“ nová kontrola, v pořadí s číslem 19, viz. obr. níže. A červeně bude svítit

 

4.3.1.  Nová 2. úroveň MS

·         Od verze pro rok 2022 doplněna do výchozího přehledu „MS osoby“ druhá úroveň

·         Uživatel tak nemusí přímo vstupovat do osoby na jednotlivé záložky, pokud si chce prohlédnout údaje, které vidí od osoby ve 2 úrovni prohlížeče.

·         vždy zůstává v paměti poslední zobrazená záložka 2. úrovně

 

 

·         Záložky 2. úrovně prohlížeče jsou:

Záložky 2 úrovně MS

Popis záložky

Dokumenty

Od osoby, na které stojí uživatel v 1. úrovni se zobrazí ve 2. úrovni na této záložce všechny naskenované dokumenty ze záložky MS Dokumenty.

Odeslané e-maily/schvalování

Od osoby, na které stojí uživatel v 1. úrovni se zobrazí ve 2. úrovni na této záložce  všechny e-mailové dokumenty odesílané osobě přes IMES, které jsou uložené na záložce Dokumenty. V dělené úrovni tak vidí uživatel i odeslaný soubor v pdf.

Děti (osoby)

Na záložce 2. úrovně se nacházejí stejné údaje dětí jako na záložce MS. Navíc jsou seřazené záznamy od nově pořízeného po nejstarší záznam. Řádky, kde se uplatňuje sleva, jsou zvýrazněné žlutou barvou.

Kontakty (osobní)

Ze záložky MS "Osobní" se zobrazí veškeré zadané kontakty na osobu

Zdravotní prohlídky

Ze záložky MS "Lékař" se zobrazí zadané zdravotní prohlídky, které mají datum příští obnovy. Žlutou barvou se zobrazují prohlídky, které mají datum obnovy již propadlé.

 

Smlouvy

Z Modulu "Dokumenty" se na tuto záložku načítají veškeré smlouvy vytvořené osobě, na které uživatel stojí v 1. úrovni prohlížeče. Na údaji "Otevřít Smlouvu" se uživatel může podívat, jak byla smlouva uzavřena a nemusí listovat v šanonech.

Školení

Ze záložky MS "Školení" se zobrazí pořízené školení s dalším datem obnovy. Žlutou barvou se zobrazují školení, která mají datum obnovy již propadlé.

Srážky

Ze záložky MS "Srážky" se uživateli zobrazují ve 2. úrovni srážky osoby, na které právě stojí v první úrovni. Aktivní srážky se stavem "2" se zobrazují žlutou barvou.

 

 

 

5.  ČÍSELNÍKY

·         Číselníky, které jsou nastaveny na rok 2022

·         C0989P (Roční parametrické údaje) – nové hodnoty pro rok 2022 pro roční nárok na slevu na osobu,  maximální vyměřovací základ SP, nová hodnota pro PPPZ za rok 2021, hodnoty pracovních dnů a svátků v roce, hodnota měsíční min. mzdy pro RZD.

·         C0997P (Měsíční parametrické údaje) - nové hodnoty pro rok 2022 pro měsíční slevu na osobu na dani, hodnoty minimální mzdy pro výpočet daňového bonusu, hranice příjmu pro ND, částky pro výpočet exekuce, hodnoty pro redukovaný příjem, měsíční hodnota pro solidární daň se zde již od roku 2021 nevyplňuje – u údaje uvedena hodnota 0 (rozlišeno v C5440P). Hodnota údaje 1,5násobek průměrné mzdy kvůli programu ANTIVIRUS C v roce 2022 ponechána na 0.

·         C5107I (Minimální mzda) – hodnoty pro rok 2022, minimální hodinové a měsíční částky pro výpočet (zaručené) mzdy při TPD 40hod.

·         C0996U (Období agend) – hodnoty pro rok 2022 pro průměrný počet v měsíci DNŮ, HODIN 8 a HODIN 7,5

·         C5411 (Odvody a jejich tvorba) – hodnoty pro rok 2022 minimálního odvodu pro ZP z 16.200,-Kč

·         C5440P (Měsíční daňová tabulka) – od 01.2022 rozlišení danění nad hranici 155.644,-Kč

·         C5441P (Roční daňová tabulka) - od 01.2022 rozlišení danění nad hranici 1.867.728,-Kč

·         C5490P (Daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící ve společné domácnosti) - hodnoty slevy na děti na 2-3 pořadí od 1.1.2022

·         C5405 (Název stupnic platových tarifů) – změna platové tabulky 4 (Pedagogové) na 5

·         C5406 (Mzdové zařazení) – nové hodnoty od 1.1.2022 pro platové tabulky 1 a 5 + nové hodnoty zaručené mzdy